Beroepsverenigingen producenten: ‘Blijf bij de kern van wetsvoorstel Investeringsverplichting’

De Tweede Kamer behandelde op woensdag 22 maart het voorstel tot invoeren van een investeringsverplichting. Deze wet moet regelen dat streamingdiensten die in Nederland actief zijn, tenminste 4,5% van hun in Nederland gegenereerde jaaromzet investeren in Nederlandse speelfilms, documentaires en series. Doel van het wetsvoorstel is de diversiteit en pluriformiteit van dit aanbod te vergroten én de positie van onafhankelijke producties en hun producenten en makers te versterken.

In het buitenland bestaan soortgelijke maatregelen al langer. In Vlaanderen wordt de reeds bestaande stimuleringsmaatregel zelfs al herzien. Tijdens het debat in de Tweede Kamer leek het doel van de wet steeds verder te verwateren. Een aantal ingediende amendementen stuurt op verbreding van het type aanbod waarin streamers zouden moeten investeren. Ook dreigt door de beoogde aanpassingen op de wet ondermijning van de autonomie en exploitatiepositie van de onafhankelijke productiesector.

Productiesector maakt zich zorgen en meldt in een verklaring: “Dit zou de Nederlandse productiebedrijven in de positie dwingen van opdrachtnemer zonder creatieve en zakelijke autonomie. Daarnaast zou het de weg vrijmaken voor vestzak-broekzak praktijken. Wanneer streamingdiensten volgens de wet kunnen investeren in eigen (gelieerde) ondernemingen heeft een investeringsverplichting geen versterkend effect voor de Nederlandse industrie. Dit ontneemt onze ondernemingen en de vele zelfstandige makers de broodnodige ademruimte, in plaats van dat er een stap vooruit wordt gezet.

De gezamenlijke Nederlandse onafhankelijke productiesector roept de Tweede Kamer op om bij de kern van het wetsvoorstel teblijven en alléén amendementen en moties te steunen die hierop aansluiten:

1. Borg dat de investeringsverplichting van 4,5% wordt afgebakend en gericht ten goede komt aan Nederlandse speelfilms, documentaires en series, zoals in het wetsvoorstel opgenomen. 

2. Houd de criteria voor films, documentaires en series en de toepassing daarvan in artikel 3.29f overeind conform het voorliggende wetsvoorstel. 
3. Zorg dat een zo hoog mogelijk percentage van de verplichte investeringen wordt besteed aan onafhankelijke producties en hun producenten. 
4. Verlaag de omzetdrempel naar € 2 miljoen;

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*