Beeld en Geluid ontvangt beurs voor gamesarchivering

Een onderzoekssamenwerking tussen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en onderzoekers van de Universiteit Utrecht heeft een NWO Museumbeurs van € 50.000,- toegekend gekregen. Het project ‘GAME ON: Onderzoek naar museale presentatie van computergames’ gaat onderzoeken hoe computergames van Nederlandse makelij duurzaam onderdeel kunnen worden gemaakt van het nationale audiovisuele archief. Zowel archivering als tentoonstelling van historische Nederlandse games als cultureel erfgoed staan hierbij centraal.

Computergames zijn een fundamenteel onderdeel van ons culturele erfgoed: daarover bestaat breed gedragen consensus binnen de wetenschap en de erfgoedsector. Daarom moeten games geconserveerd worden voor toekomstige generaties. De urgentie om hier een goede manier voor te vinden is groot, omdat computergames een korte levensduur hebben. Ze raken in onbruik of worden zelfs onspeelbaar door de introductie van nieuwe hard- en software, of ze gaan verloren door verval van de dragers (zoals cartridges of cd-roms).

Het GAME ON project draait echter niet alleen om technische uitdagingen, het beschouwt computergames ook in samenhang met hun sociaal-technologische context. Wanneer computergames gearchiveerd en gepresenteerd worden als cultureel erfgoed, moet ook met deze context rekening worden gehouden, om zo de oorspronkelijke betekenis en impact van het spel opnieuw te kunnen ervaren.

GAME ON experimenteert met diverse archiverings- en presentatiestrategieën (emulatie, documentatie, hardware-opslag, Let’s Play videos) en er wordt gemonitord hoe de wijze van archiveren mogelijkheden en beperkingen biedt voor het exposeren en ter beschikking stellen van computergames als cultureel erfgoed.

Het onderzoeksproject wordt vanuit Beeld en Geluid geleid door Jesse de Vos, die als affiliated researcher aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) van de Universiteit Utrecht verbonden zal zijn. De betrokken onderzoekers vanuit de Universiteit Utrecht zijn dr. René Glas en Jasper van Vught, alsmede prof. dr. Joost Raessens, allen actief binnen het departement Media- en Cultuurwetenschappen.

De Universiteit Utrecht heeft zich sinds 2003 ontwikkeld tot een toonaangevende universiteit op het gebied van Game Studies. De betrokken onderzoekers vormen allen een actief onderdeel van het Center for the study of Digital Games and Play. In 2014 is tevens het focusgebied Game Research opgericht waarin meerdere faculteiten – waaronder Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen – actief participeren. Het GAME ON project bouwt voort op het seed money project‘The preservation of digital games as Dutch cultural heritage’ dat in 2015 vanuit het focusgebied is toegekend. Het GAME ON project werkt ook samen met het NWO KIEM project Archiving Interactive Media onder leiding van prof dr. Julia Noordegraaf (UvA).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*