Baudet wil verplichte aansluiting van nieuwe omroepen bij bestaande omroepen laten vervallen

Op grond van de huidige Mediawet geldt dat iedere vijf jaar aan ten hoogste zes omroepen erkenningen kunnen worden verleend. Nieuwe omroepen kunnen alleen een erkenning krijgen, indien zij zich aansluiten bij een reeds bestaande omroep. Thierry Baudet (Forum van Democratie) wil dat dit in de mediawet wordt aangepast.

Baudet meldt: ‘Op deze manier worden nieuwe omroepen noodgedwongen ingekapseld door bestaande omroepen, waardoor een eventueel nieuw geluid al snel onhoorbaar zal worden. Deze werkwijze staat haaks op het doel van het wetsvoorstel om ‘de pluriformiteit van het omroepbestel te versterken’.”

Ook de Raad van State heeft forse kritiek op de verplichte aansluiting bij bestaande omroepen, omdat nieuwe omroepen zich hierdoor niet langer kunnen profileren. De regering heeft dit onderdeel van het advies volgens Baudet zonder deugdelijke motivering naast zich neergelegd.

Baudet stelt voor om het maximumaantal van zes omroepen, alsmede de verplichte aansluiting van nieuwe omroepen bij bestaande omroepen, te laten vervallen. Al wil hij wel dat er een grondslag voor vrijwillige samenwerking blijft bestaan. “Dit draagt eraan bij dat de NPO een media-aanbod gaat verzorgen dat een werkelijke afspiegeling vormt van de onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses”, aldus Baudet.

5 Comments

  1. ze zijn gegijzeld en moeten mee doen met de rest en in de stroom van links mee varen anders is het einde oefening of komen ze op tijdstippen wanneer echt niemand meer kijken

  2. Ik merk toch dat bovenstaande “reaguurders” het rechtse deel van Nederland vertegenwoordigen met ongefundeerde opmerkingen. Een beetje “Trump” dus.

    • je moet eens op youtube kijken en google naar Martin Bosma Npo en al die relazen gaan beluisteren hij is zeer goed geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de omroep en zijn commentaren er op, en die zijn niet mals

    • Hoe meer links hoe beter.hoe wijder de grenzen open voor agressieven en klaplopers uit afrika en vrouwvrijheidhatend Sharia volk uit t oosten …hoe sneller links op de straat voor ze zal moeten buigen. Linkse dictatuur door nieuwe dictatuur overgenomen. ..dik verdiend

1 Trackback / Pingback

  1. 'Vervallen van maximum aantal erkende omroepen maakt het publiek bestel potentieel onbestuurbaar' - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*