‘Vervallen maximum aantal erkende omroepen maakt publiek bestel potentieel onbestuurbaar’

FvD-Kamerlid Thierry Baudet is voorstander voor het laten vervallen van verplichte aansluiting van nieuwe omroepen om de pluriformiteit binnen het bestel te behouden. Minister Slob heeft nu aangegeven dat hij dit niet ziet zitten.

Als gevolg van de Wet van 6 november 2013 tot wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren kunnen sinds de erkenningperiode die begon in 2016 maximaal zes omroeporganisaties een volwaardige erkenning verkrijgen. Het maximumaantal is geënt op een voorstel van de landelijke publieke omroep en de conclusies van een onderzoek naar besparingsmogelijkheden.

Slob: ‘Met zes omroeporganisaties (en twee taakomroepen) is het bestel vereenvoudigd. Deze aanpassingen waren gericht op het tegengaan van inefficiëntie binnen het bestel als gevolg van versnippering van middelen en verantwoordelijkheden over te veel partijen. Het laten vervallen van het maximum van zes erkenningen maakt het publiek bestel potentieel onbestuurbaar.’

3 Comments

  1. Een onderbouwing die niet gestaafd kan worden door een analyse. Kan de minister ermee wegkomen? Uiteindelijk wel, omdat de grote politieke partijen profijt hebben bij de huidige invulling.

  2. De minister heeft groot gelijk. De afgedwongen fusies tussen de grote omroepen en het afschaffen van de 2.42 omroepen waren destijds noodzakelijk om efficiency te behalen en een eind te maken aan de poolse landdag bij het omroepoverleg. En Baudet wil dat weer terugdraaien? Heel onverstandig.

  3. De publieke omroepen zouden moeten doen wat ze voorstaan .
    Wat ik vind is dat het nieuws in de journaals eenzijdig is en er met twee maten gemeten wordt. Men stelt , feiten en achtergronden bij het nieuws te brengen ,dit is niet herkenbaar, het is pro westers . Aanschuiven zijn niet vertegenwoordigers van bv Palestina Armenië Dit hun verantwoording naar het volk en ook voor verduidelijking ,aldus ook de hoofdredacteur .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*