Artikel 13 en het uploadfilter: een ongeluksgetal

Zou de Europese Commissie het expres gedaan hebben? Het ongeluksgetal kiezen voor een omstreden EU-wetsvoorstel rondom de vernieuwing van auteursrechten?

Ter verfrissing van uw geheugen: ik heb het over het het zogenaamde uploadfilter. Kort gezegd bepaalt het voorstel van de EU dat grote platforms (zoals Youtube) tevoren content van gebruikers moeten screenen (vandaar de term ‘filteren’ of ‘censuurknop’). Dit om te voorkomen dat er inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten. En dit, conform inmiddels gewoonte van de EU, natuurlijk allemaal op straffe van fikse boetes en aansprakelijkheid.

Voor de liefhebber een citaat uit het voorstel. En vooruit, met van mij wat onderstrepingen waar ik meteen al problemen signaleer:

“Aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan (…) nemen in samenwerking met rechthebbenden maatregelen om (…) te voorkomen dat op hun diensten door rechthebbenden aangewezen werken [illegaal] beschikbaar worden gesteld. Deze maatregelen, zoals het gebruik van effectieve technologieën voor herkenning van inhoud, zijn passend en evenredig. De lidstaten zorgen ervoor dat de dienstverleners klacht- en schadevergoedingsmechanismen instellen (…) in geval van geschillen (…)”.

Het is volkomen terecht dat een grote groep zich zorgen maakt. Ik schreef hier eerder ook al dat de EU het probleem ten onrechte op het bord van de providers legt, en daarmee meer kapot maakt dan ons lief is.

De CEO van Youtube deed recent ook een oproep: doe het anders! Ik volsta met een citaat:

“While we support the goals of article 13, (…) the parliament’s approach is unrealistic in many cases because copyright owners often disagree over who owns what rights. If the owners cannot agree, it is impossible to expect the open platforms that host this content to make the correct rights decisions. (…) We ask policymakers to find a solution that protects rights holders and creators alike, and listen to the growing number of EU voices, including some member countries, who agree there’s a better way forward.”

Maar wellicht gloort er weer wat hoop. Recent heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uitgemaakt – in een kwestie rondom een journalist – dat linken naar content op internet, niet automatisch betekent dat de verwijzer er een inhoudelijk oordeel over geeft. En aldus dat de verwijzende journalist daarvoor niet meteen aansprakelijkheid is. Dat raakt volgens de uitspraak de vrijheid van de pers. Het wordt mooi verwoord in onderstaande conclusie van de uitspraak:

“In sum, the Web is not intended, as a technology, to function in the way the respondent Government states, where spreading information via a hyperlink is itself always a “thought-content”. This approach begs the question of how people are to convey information across the estimated trillions of webpages in existence today and countless future pages if doing so can give rise to liability. It is too burdensome, and in many cases impossible, for people to make a legal determination as to whether each and every hyperlinked content is defamatory or otherwise unlawful. If such a burden were to be imposed automatically on journalists, by way of an objective liability regime, it would stifle the freedom of the press. To paraphrase the words of Berners-Lee, hyperlinks are critical not merely to the digital revolution but to our continued prosperity – and even our liberty. Like democracy itself, they need defendin.”

U voelt de vergelijking wellicht al opkomen. Waar journalisten staan voor persvrijheid, staan internetproviders voor de vrijheid van informatie. Ik hoop daarom dat de Europese Commissie (1) deze wijze woorden van het EHRM en de oproep van YouTube nog eens goed tot zich wil laten doordringen, en (2) haar plannen rondom het internetfilter aanpast.

Menno Weij is partner bij SOLV Advocaten. Regelmatig geeft hij in de media waaronder BNR, AG Connect, Emerce, NRC en RTL een reactie op diverse juridische zaken. Sinds dit najaar is hij ook vaste Spreekbuis.nl-columnist op gebied van juridische zaken

1 Trackback / Pingback

  1. EU stelt besluit over controversiële auteursrechtrichtlijn uit

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*