Arjan Lock: Omroepen moeten zich sterker profileren

Deze week starten op het Binnenhof de gesprekken met specialisten en stakeholders over de toekomst van het publieke bestel. Arjan Lock (Voorzitter Raad van Bestuur Evangelische Omroep Voorzitter College van Omroepen) heeft een position paper opgesteld, waarbij hij het belang van sterke omroeporganisaties binnen het publieke bestel benadrukt. Lock is ook van mening dat publieke omroepen zich beter moeten profileren en er ook ruimte moet zijn voor geluiden uit de samenleving die nu niet of onvoldoende gehoord worden. Daarnaast laat de voorzitter van College van Omroepen weten open te staan voor samenwerking met producenten zijn, maar ook kranten of maatschappelijke organisaties.

Lock: De manier waarop de publieke omroep in Nederland is georganiseerd is uniek, met twee taakomroepen, zes omroepverenigingen en aspirant-omroepen. De omroepverenigingen borgen met hun externe pluriformiteit de maatschappelijke functie van de publieke omroep. De omroepverenigingen zijn geworteld in de samenleving. Zij leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage door verbinding met hun leden, interactie met publiek, en samenwerking met tal van maatschappelijke organisaties. En zij weten in creatieve competitie hoogwaardige content te produceren tegen lage kosten. Binnen deze verenigingen treffen we unieke makersculturen aan, waar mensen missiegedreven aan content werken.’
‘Wel vind ik dat omroepen zich sterker moeten profileren en dat we meer ruimte moeten bieden voor geluiden uit de samenleving die nu niet of onvoldoende gehoord worden. Het bestel moet open blijven, er moeten kleuren toegevoegd kunnen worden zonder dat de complexiteit van het bestel toeneemt. Er moet intensiever worden samengewerkt met partijen die content van publieke waarde maken. Ik zie dat er ook andere partijen zijn die content van publieke waarde maken. Dat is niet exclusief voorbehouden aan omroepen. Dat kunnen producenten zijn, maar ook kranten of maatschappelijke organisaties. Samenwerking bevordert de totstandkoming van goede content met publieke waarden, en waar er nu nog juridische belemmeringen zijn moeten die zoveel mogelijk worden weggenomen.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*