Actie tegen Zwarte Piet in kantine NTR op Media Park

Zes activisten van de groep ’De NTR komt niet over de brug’ hebben donderdag actie gevoerd in de kantine van het NTR-gebouw op het Media Park in Hilversum.

De activisten deelden honderd flyers uit. In de pamfletten vroegen ze de NTR-medewerkers om zich uit te spreken voor het verdwijnen van Zwarte Piet. ’Voor de NTR is het maatschappelijke debat over Zwarte Piet een verdienmodel. De makers van het Sinterklaasjournaal lijken te denken: hoe meer debat, hoe meer aandacht voor ons programma. Maar wij willen geen debat, wij willen dat de racistische karikatuur wordt afgeschaft’, luidde de boodschap.

7 Comments

  1. Allemaal witte mensen bij de NTR (op één na in de foto). Dat moet toch schrikken zijn geweest voor de activisten (die héél toevallig deze donderdag niet hoefden te werken). Wat is het toch mooi om zulke krachtige principes te hebben op kosten van een ander.

  2. Zwarte piet is niet racistisch en zeker niet te vergelijken met de sociaal-geografische herkonst van “black face” welke kretologie staat voor de zoveelste gedachtenloze import van vreemd cultuurgoed door Nederlanders met een totaal gebrek aan gezond chauvinisme en realiteiszin. Negroïden zijn geen geestelijke slaven en moeten zich zelf dat ook niet aanpraten en Zwarte Piet is geen neger. Neger is in de V.S. misschien een scheldwoord indien op een bepaalde manier gebruikt maar hier is het dat niet en zeker ook niet racistisch. Wij moeten tegen de globalisering van het amerikaanse imperialisme in die taal en normen niet overnemen. Ook niet hun wapens kopen of met hun shootergames onze kinderen verpesten. Hun geweldscultuur moet hier rigoreus worden gecensureerd! En dan nog wat: de klompendans is er niet voor iedereen en ook het Sinterklaasfeest is er niet voor iedereen. Dat is een linkse indoctrinatie van “socialen” die alle culturen willen vermengen totdat ze uitgeroeid zijn. Dat is al gebeurd met Indianen, Tibetanen en Inca’s. Moeten we niet willen voor de Friezen, Nederlanders en niet-islamieten.

  3. Deze activisten spreken niet namens het overgrote deel van de bevolking dat helemaal niet wil dat Zwarte Piet verdwijnt. Maar kennelijk vinden deze activisten zichzelf veel belangrijker dan al die andersdenkenden mensen bij elkaar. En die voorstanders van ZP hebben het natuurlijk allemaal verkeerd begrepen, ja ja.
    Het zou een enorm zwaktebod zijn als de NTR zich door deze activisten liet ringeloren.

  4. Ik zie Sinterklaas als een volks- of cultuursprookje. Er is een historische bron uit het voormalige Ottomaanse Rijk (15e of 16e eeuw). Het traditionele Sint Nicolaasfeest zoals wij dat kennen, dateert echter pas sinds 1850 ongeveer. In sprookjes komen altijd stereotypen voor. In dit kinderfeest: de oeroude, witte, mogelijk Byzantijnse, bisschop en belangenbehartiger van arme kinderen. Koos als domicilie Spanje. Heeft als huishoudelijk personeel Mooren in dienst, die uitgedost zijn in een bepaald weelderig tenue. Eens per jaar trekt de karavaan richting het Noorden om daar “stoute” en “brave” of “zoete” kinderen te bezoeken om hen respectievelijk te bestraffen of te belonen. Qua vorm en inhoud is het verhaal wel telkens aangepast aan de tijdgeest. Heel vroeger waren de Pieten strenge knechten en boemannen, die stoute en ondeugende kinderen in de zak mee naar Spanje namen om hen te heropvoeden. Ze sloegen ook met de roe. Brave jongens & meisjes kregen echter cadeautjes, snoep en pepernoten toegeworpen. Tegenwoordig zijn Pieten swingende jongemannen en meiden, die in soms bonte kleuren kinderen en ouders amuseren en met een knipoog corrigeren. Iets moraliserends zit er nog wel in. Aldus beschouwd vormt dit kinderfestijn geen essentieel racistisch verhaal en model. De oude, traditionele posities en rolpatronen die in het feest nog wel aanwezig zijn hebben in een toenemend multiraciale en polyculturele samenleving discussies en controverses verwekt, die tot belachelijke proporties zijn opgeblazen door BEIDE KANTEN. Ik geloof dat het wijs is om met ontwikkelingen in de maatschappijgeschiedenis rekening te houden. Ik bepleit evolutie of geleidelijke mutaties in de uitingsvormen, maar geen onredelijke, abrupte met soms bedreiging en geweld afgedwongen revolutie. Zelfs tradities veranderen en worden aangepast aan sociale, culturele, politieke en maatschappelijke processen, die in beweging blijven. Ik voel me helemaal niet thuis bij “blokkeerFriezen”, maar evenmin bij doorgedraaide, gekleurde activisten, die soms de indruk wekken teveel tijd, maar te weinig middelen tot ontplooiing ter beschikking te hebben! Luisteren naar, debatteren met en respect hebben voor elkaar is de enige weg, die richting een oplossing leidt, waarin iedereen zich VOLDOENDE, maar niet maximaal zal kunnen herkennen en schikken. En de kinderen zelf? De meesten hebben er geen probleem mee. Het is een vraagstuk van en voor volwassenen. Zakken gevraagd om af te voeren?

  5. Kan me zeer wel vinden in het gebalanceerde verhaal van Paul Plaizier maar het nadeel van nuance is dat je dan van twee kanten wordt afgeblaft. Of tot lafaard wordt verklaard. Dat is me te vaak gebeurd. Dus zwijg ik meestal maar. Murw.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*