96 procent NVJ-omroepleden positief over cao-resultaat

96 procent van de respondenten stemde vóór het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao voor de publieke omroepen.

De NVJ-ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat voor de publieke omroepen werd vorige week afgerond. De meerderheid van de leden die bij de omroep werken, heeft een stem uitgebracht. “We zijn blij dat zo’n groot percentage van onze achterban akkoord is gegaan met het resultaat”, zegt Wais Shirbaz, secretaris omroepzaken van de NVJ.

Sinds september 2021 heeft de NVJ zich ingespannen voor een nieuwe cao voor de publieke omroepen. Eind februari volgde een eindbod van de werkgevers. Volgens de NVJ-onderhandelingsdelegatie was het eindbod het hoogst haalbare aan de onderhandelingstafel. “De uitkomst van de stemming is goed nieuws voor de onderhandelingsdelegatie. Het laat zien dat we een goede inschatting hebben gemaakt van ons mandaat”, zegt Shirbaz. “En zonder de inzet van NVJ-leden de afgelopen maanden was deze uitkomst niet mogelijk geweest.”

Binnen enkele weken zal de officiële cao op de website van de NVJ verschijnen. Daarnaast zullen lonen met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd, vanaf 1 januari 2022. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Wais Shirbaz. 

De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:

De looptijd van de nieuwe cao voor het omroeppersoneel bedraagt 24 maanden: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 • Structurele loonsverhoging van in totaal 5 procent;
  Per 1 januari 2022: plus 3 procent.
  Per 1 januari 2023: plus 2 procent.
 • Eenmalige uitkering van 1 procent;
  Eenmalige uitkering van 1 procent van het salaris in juli 2022 X 12 vermeerderd met vakantietoeslag en decemberuitkering.
 • Indexatie zzp-tarieven
  Bij een voortzetting van of een vergelijkbare nieuwe opdracht zal een omroepopdrachtgever in het aanbod voor een overeen te komen tarief het jaarlijks van overheidswege aan publieke omroepen toe te kennen accres verdisconteren. Voor 2022 is dat op 1,8 procent vastgesteld.
 • Afspraken rond de werkzekerheid, verhouding vast/flex
  Binnen de looptijd van deze cao-periode wordt het percentage werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd per omroep verhoogd van minimaal 60 procent naar minimaal 70 procent, waarmee het percentage overeenkomsten voor bepaalde tijd wordt teruggebracht van maximaal 40 procent naar maximaal 30 procent. Ook is het niet meer mogelijk om via de OR van het percentage vast/flex af te wijken en zo het percentage flex-overeenkomsten te vergroten.
 • Aanvullend geboorteverlof
  De UWV-uitkering (70 procent van het loon) van medewerkers die aanvullend geboorteverlof opnemen, wordt door de werkgevers met ingang van 1 januari 2022 aangevuld tot 100 procent van het salaris.
 • PersVeilig
  Het project PersVeilig wordt gedurende de looptijd van deze cao gecontinueerd. Partijen bij deze cao zijn overeengekomen dat werkgevers een bedrag ter hoogte van €50.000 per jaar aan dit project bijdragen.
Downloads 
Eindbod omroepwerkgevers voor CAO 2022-2023.pdf

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*