Kamervragen over nevenfuncties publieke omroep

Het Commissariaat voor de Media heeft vorige week uitspraak gedaan omtrent de nevenfuncties van Yvonne Jaspers (KRO-NCRV). Kamerlid Westerveld (GroenLinks) heeft alsnog vragen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de journalistieke onafhankelijkheid en belangenverstrengeling bij medewerkers van de publieke omroep.

Voor Groenlinks meldt dat journalistieke onafhankelijkheid een belangrijke voorwaarde is zodat journalisten geloofwaardig en gedegen hun werk kunnen uitvoeren. De publieke omroep moet er volgens het Kamerlid er daarom voor waken dat personeelsleden de schijn van belangenverstrengeling opwekken.

Een nevenfunctiesregister moet volgens haar bijdragen aan transparantie en daarmee de schijn van belangenverstrengeling tegengaan. Zij vraagt aan Minister Slob waarom verschillende publieke omroepen een dergelijk register nog niet openbaar op hun website hebben staan.

Zij vraagt aan de Minister of hij op de hoogte is dat de KRO-NCRV stelt dat zij de aanbevelingen van het Commissariaat voor de Media hebben overgenomen en hebben geïmplementeerd, maar ondanks deze toezegging, het register nevenfuncties van de KRO-NCRV nog steeds incompleet is.

De activiteiten van journalist Jaspers bij veevoerfabrikant ‘For Farmers’ in het ‘register nevenfuncties’ van KRO-NCRV blijkt nog te ontbreken. Westerveld vraagt daarom of het Ministerie van OCW zich kan inspannen om zoveel mogelijk transparantie bij de omroepen over nevenactiviteiten kan bewerkstelligen. Deze week heeft zij hierover schriftelijke vragen aan Minister Slob gesteld.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*