Voor de zomer meer duidelijkheid over heffing internationale streamingdiensten

GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld wil dat internationale streaming aanbieders, zoals Amazon, Netflix en Youtube, een heffing betalen. De opbrengsten moeten ten goede komen aan de Nederlandse media-industrie. Zij heeft hierover begin april Kamervragen gesteld. In een schriftelijke reactie meldt Minister Slob dat hij de Kamer voor de zomer het onderzoeksrapport zal toezenden en informeren over welke maatregelen genomen zullen worden om het Nederlandse cultureel audiovisueel aanbod te stimuleren.

Minister Slob: ‘Het Nederlandse audiovisuele aanbod staat mede hierdoor onder druk. Door de grote hoeveelheid internationaal audiovisueel aanbod is het Nederlandse aanbod minder zichtbaar en wordt de exploitatie ervan moeilijker. De private investeringen in Nederlandse content nemen af waardoor de druk op publieke middelen toeneemt. Het cultureel audiovisueel product wordt daardoor voor het overgrote deel nog meer dan het al was een cultuurgoed in plaats van een economisch goed. De minister van OCW en ik kijken daarom naar mogelijkheden om het Nederlands cultureel audiovisueel product te versterken.’

‘ Cultuurbeleid is overigens niet primair gericht op het in stand houden of vergroten van de werkgelegenheid in de Nederlandse culturele- en audiovisuele sector. Het cultuurbeleid is gericht op de publieke waarde van het Nederlands cultureel audiovisueel product (films, series en documentaires). Het gaat daarbij om het scheppen van voorwaarden voor onze verhalen, voor verbeelding, voor kunst. ‘

De officiële reactie van Minister Slob is hier te lezen.

Tweet Groenlinks-Kamerlid Lisa Westerveld:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*