YPCA lanceert nóg drie radiostations

Het Hil­ver­sum­se me­dia­be­drijf YPCA De Ra­dio­fa­briek lan­ceert in de loop van dit jaar drie nieu­we ra­dio­sta­ti­ons via in­ter­net: een voor li­fe­sty­le, een voor jon­ge­ren een num­mer drie voor kin­de­ren.

Dat heeft YPCA-di­rec­teur Lars Scho­ta­nus la­ten we­ten. Het op het Me­dia­park ge­ves­tig­de be­drijf ex­ploi­teert al drie in­ter­net­sta­ti­ons: Traf­fic Ra­dio, All­sports­ra­dio en New Bu­si­ness Ra­dio. Het is de be­doe­ling daar nog voor de zo­mer­va­kan­tie een li­fe­sty­le­sta­ti­on aan toe te voe­gen. De twee an­de­re sta­ti­ons gaan vol­gens de plan­ning in het na­jaar on­li­ne, al­dus Scho­ta­nus. Met de jeugd­zen­ders wil YPCA ad­ver­teer­ders in staat stel­len om die doel­groep te blij­ven be­rei­ken.

Na­men voor de nieu­we zen­ders zijn al wel be­dacht, ‘maar die be­wa­ren we, net als we bij onze an­de­re sta­ti­ons ge­daan heb­ben, tot de dag van de lan­ce­ring’, zegt Scho­ta­nus. De nieu­we zen­ders bren­gen ze­ker nieu­we werk­ge­le­gen­heid met zich mee, maar hoe­veel kan hij nog niet zeg­gen. In alle ge­val­len gaat het om free­lan­cers.

Eind 2008 be­gon YPCA zijn eer­ste in­ter­net­sta­ti­on, Traf­fic Ra­dio. De ge­dach­te was dat in­ter­ne­t­ra­dio de rol van FM zou over­ne­men.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*