Vrouwen verdienen gemiddeld 9% minder bij de publieke omroep

De loonkloof bij de publieke omroep is gemiddeld 9 procent ten nadele van vrouwen. Hoewel dat lager is dan het landelijk gemiddelde van ruim 14 procent pleit de NVJ voor nader onderzoek op omroepniveau en specifieke oplossingen om de kloof te dichten.

Het onderzoek met de titel Gender neutrale beloning had als doel meer inzicht te krijgen in de beloningsverhoudingen bij de NPO en de RPO tussen mannen en vrouwen. Aanleiding van het onderzoek was enerzijds een verzoek van vrouwelijke NVJ-leden die werkzaam zijn bij de omroepen, en anderzijds onduidelijkheid over wat met de resultaten van een eerder onderzoek naar de loonkloof uit 2017 was gedaan. 

In het rapport staat dat een groot deel van de loonkloof (5 procent) te verklaren is door leeftijd. Dat wil zeggen dat de vrouwen die deelnamen aan het onderzoek gemiddeld jonger waren en daardoor minder jaren groei in loonschalen hadden doorgemaakt. De NVJ wil hierbij de kanttekening maken dat leeftijd hier zonder meer wordt gekoppeld aan ervaring, terwijl dat niet is onderzocht. Het zou kunnen zijn dat mannen bij indiensttreding hoger worden ingeschaald dan vrouwen, ongeacht ervaring. Dat zou meer onderzoek vergen, benadrukt de NVJ. 

Landelijk gemiddelde

Op basis van onderzoek van EuroStat komt voor Nederland een loonkloof van 14,6 procent (2019) naar voren. Daarmee ligt het cijfer van de publieke omroep ruim 5 procent onder het landelijke gemiddelde. “Laten we ons niet te veel focussen op dat gegeven, want dat zou ertoe kunnen leiden dat we niks doen”, zegt Wais Shirbaz, secretaris omroepzaken. “Dit onderzoek laat zien dat gelijk werk, op gelijk niveau, niet altijd gelijk wordt betaald. 9 procent is voor de NVJ alsnog onacceptabel, want een loonkloof heeft hoe dan ook enorme consequenties voor vrouwen: van pensioen tot het kopen van een huis.”

Daarnaast is 9 procent een gemiddelde van alle landelijke en regionale omroepen. Onderling zouden grote verschillen kunnen zijn. De NVJ wil daarom dat afzonderlijke omroepen zelf nader onderzoek doen naar de loonkloof. Shirbaz: “Op basis van het onderzoek dat er nu ligt, kunnen we geen generieke oplossingen aandragen om de kloof te dichten. Een scan op omroepniveau is een volgende stap om specifieke oplossingen te verzinnen.” 

Cao-proces

Het loonkloofonderzoek is een onderdeel van het cao-proces. Momenteel voert Shirbaz namens de NVJ cao-onderhandelingen met de omroepen. Ondanks de constructieve aard van die gesprekken is het niet gelukt om na drie gespreksrondes tot een akkoord te komen, zegt hij. Voor januari zijn inmiddels data geprikt voor nieuwe gesprekken. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*