VPRO reageert op vonnis

Vandaag heeft de rechter over de zaak-Heijendael geoordeeld. Hij noemt de handelwijze van de VPRO ‘ernstig verwijtbaar’ en oordeelt dat de omroep 191.570 euro moet betalen aan Heijendael. Deze namiddag heeft de VPRO onderstaande persverklaring verstuurd:

Op 12 januari jongstleden heeft de kantonrechter uitspraak gedaan over de hoogte van de vergoeding die Heijdendael van de VPRO ontvangt. Volgens de uitspraak heeft Heijdendael recht op een vergoeding van 191.570 euro.
Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag heeft de kantonrechter bepaald dat Heijdendael recht heeft op een billijke vergoeding omdat de VPRO onzorgvuldig heeft gehandeld waardoor het arbeidsconflict is ontstaan. De VPRO betreurt dat er fouten zijn gemaakt.
Volgens de rechtbank heeft Heijdendael onvoldoende mogelijkheden gekregen om zijn visie op de kwestie naar voren te brengen. De rechtbank heeft zich onthouden van een oordeel over de inhoud van het journalistieke conflict: “Niet in geschil is dat de eindredacteur de uiteindelijke beslissing neemt over wat wel en niet in een uitzending wordt opgenomen. (…) Het is niet de bedoeling om op de stoel van de eindredacteur te gaan zitten. De afwegingen die de eindredacteur gemaakt heeft worden door de kantonrechter als een gegeven beschouwd, maar deze worden wel op hun waarde geschat en worden meegewogen bij de beoordeling van het ontstane arbeidsconflict.”

Op basis van de verklaringen in het proces-verbaal reconstrueerde Argos sinds 1995 stap voor stap alle handelingen van de betrokken laborant. Hieruit bleek dat het ontwikkelen van het fotorolletje op de door Defensie gesuggereerde wijze niet heeft kunnen mislukken en de verklaring niet klopt: http://bit.ly/reconstructiefotorolletje
Met betrekking tot de vraag wat er kan zijn gebeurd met het fotorolletje, toetste Heijdendael een theoretisch mogelijke gang van zaken bij het ontwikkelproces in een fotolab waarbij flessen fixeer en ontwikkelvloeistof waren verwisseld. Dit had tot resultaat dat alles wat op het filmrolletje stond wel volledig was gewist. Deze theorie is in 1998 door toenmalig eindredacteur Gerard Legebeke uit de uitzending gelaten. Met als argument: Argos is er om de feiten te onderzoeken en niet om theorieën uit te zenden. Dezelfde afweging maakten later eindredacteuren Huub Jaspers en Kees van den Bosch, die overigens in de uitzending van 13 juni 2015 in kort bestek wel ruimte lieten voor de theorie bij monde van de toenmalige chef van het fotolab: bit.ly/reconstructiefotorolletje2 (16’15”). Heijdendael meent dat een alternatieve theorie met verondersteld ontlastende informatie in de uitzending uitgebreider had moeten worden gemeld.
De VPRO bestrijdt Heijdendaels suggestie dat Argos de waarheid geweld aan zou hebben gedaan en constateert dat de kantonrechter dit de VPRO ook niet verwijt. Wel betreurt de VPRO de vaststelling dat Heijdendael in dit langlopende verschil van mening onvoldoende zorgvuldig is behandeld en schikt zich in het vonnis van de rechter en daarbij toegekende vergoeding.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*