VPRO: ‘Jongeren kind van de rekening in brief Slob’

Nederland, Hilversum, 8 februari 2019 Raad van Toezicht VPRO Foto: Merlijn Doomernik Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

De VPRO pleit ervoor om het bereiken van nieuwe generaties expliciet op te nemen in de mediaopdracht van de publieke omroep. Dat zegt VPRO-directeur Lennart van der Meulen. Want door het verdwijnen van NPO 3 dreigen met name de jongeren de dupe te worden van de visiebrief van minister Slob. En juist voor die jongere generaties moet de publieke omroep relevant blijven. Lineair en online.

‘De VPRO heeft een dubbel gevoel bij de brief van Slob’, zegt Van der Meulen. ‘Enerzijds staat er een aantal veelbelovende uitgangspunten in om de publieke omroep nog sterker onderscheidend en onafhankelijk te maken. Anderzijds deelt de VPRO met de NPO de zorgen over de financiering van de publieke omroep die opnieuw onder druk staat.’
De VPRO ondersteunt extra aandacht voor regionale journalistiek en versterking van de samenwerking tussen de landelijke en regionale omroep. Maar het ombouwen van NPO 3 van jongerenzender naar een regionet leidt tot verdere vergrijzing van de omroep. ‘Een sterk lineair platform voor kinderprogrammering en jongeren verdwijnt, maar volstrekt onzeker is of er voldoende budget en aandacht blijft bestaan voor programmering voor kinderen en jongeren’, aldus Van der Meulen. ‘De VPRO pleit er daarom voor het bereik van nieuwe generaties expliciet op te nemen in de mediaopdracht van de publieke omroep.’

De VPRO is opgelucht over de voorstellen om omroepen meer ruimte te geven als makers en afzenders van eigen herkenbare programmering en ze meer ruimte online te gunnen. Van der Meulen: ‘Eindelijk mag dat weer. De VPRO mag zich weer meer laten zien en online actiever zijn achterban opzoeken. Sterker nog: omroepen moéten een sterk eigen profiel hebben en verliezen hun erkenning als dat profiel verwatert. NPO moet de ruimte voor die eigen signatuur geven. De steeds dominantere rol van de NPO wordt een halt toegeroepen. Dat is een belangrijk signaal.’ 

De VPRO is voorstander van een publieke omroep die onafhankelijk van STER-inkomsten programmeert. Dat versterkt het publieke karakter. De omroep vraagt zich wel ernstig af of het gekozen scenario zonder reclame online en met reclamevrije netten tot 20.00 uur verstandig is. Van der Meulen: ‘De kans is groot dat de druk op primetime reclame-inkomsten hierdoor alleen maar toeneemt en de publieke omroep de facto commerciëler gaat programmeren. Precies het tegenovergestelde van wat in de brief wordt beoogd.

De VPRO zou graag andere vormen van een reclameluwe omroep onderzoeken. Bijvoorbeeld het geheel reclamevrij maken van een net en de kinderprogrammering. De brief van Slob biedt enkele veelbelovende uitgangspunten om verder te bouwen aan een relevante, onderscheidende publieke omroep. Van der Meulen: ‘Een omroep die er is voor het hele Nederlandse publiek, die vrij is van commerciële invloeden en met ruimte voor veel perspectieven en geluiden. De brief is op essentiële punten nog te weinig concreet, maar de VPRO wil graag in gesprek met de omroepen en de NPO om oplossingen te vinden en tot gezamenlijke voorstellen te komen.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*