Vonk stopt met ‘De super Freek show’

Er komt geen twee­de sei­zoen van het po­pu­lai­re tv-pro­gram­ma ’De su­per Freek show’. Pre­sen­ta­tor Freek Vonk staat lie­ver in de jun­gle dan in de stu­dio. Dat laat hij we­ten via Fa­ce­book. De be­ken­de bi­o­loog noemt het ma­ken van een ei­gen za­ter­dag­avond­s­how een waan­zin­nig avon­tuur.

„Ik ben on­ge­loof­lijk trots, en heel erg dank­baar aan ie­der­een die er­aan heeft mee­ge­werkt. Schu­rend te­gen de mil­joen kij­kers aan was het een groot suc­ces.” Hij ge­looft zelfs dat het stu­dio­pro­gram­ma met wat aan­pas­sin­gen nog be­ter had kun­nen wor­den, maar toch luis­tert hij naar zijn hart.

“Ui­t­ein­de­lijk ligt mijn pas­sie in het fil­men van wil­de die­ren in de wil­der­nis, en wil ik daar­mee jul­lie de schoon­heid van de na­tuur en de die­ren­we­reld la­ten zien.’’, mo­ti­veert hij. ,,De jun­gle is mijn na­tuur­lij­ke ha­bi­tat, niet de stu­dio.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*