Volgende fase voor voormalig KRO-eiland

Het Hilversumse college heeft besloten de omgevingsvergunning voor het KRO-terrein te verlenen. Projectontwikkelaar Stebru wil op het voormalige KRO-eiland 85 zelfstandige levensloopbestendige woningen bouwen. Het is alweer meer dan 15 jaar geleden dat KRO het complex met omliggende kantoren heeft verlaten.

De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning is in oktober 2015 op Hilversum.nl gepubliceerd. Er zijn toen 6 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is het plan op enkele punten aangepast. Het ontwerp van de parkeergarage is bijvoorbeeld aangepast zodat wordt voldaan aan de parkeernorm en de inrit van de parkeergarage is iets naar achter geschoven. Het besluit omgevingsvergunning Emmastraat 50 (KRO) wordt op de gebruikelijke manier bekend gemaakt in de Gooi- en Eembode, Staatscourant en op de gemeentelijke website. Belanghebbenden die een zienswijzen hebben ingediend, kunnen (binnen zes weken na bekendmaking) in deze fase in beroep. De toekomstige bewoners kunnen tot op hoge leeftijd hier zelfstandig wonen met desgewenst service en thuiszorg. Naast het eigen appartement hebben de bewoners de beschikking over verschillende gemeenschappelijk ruimten die uitnodigen elkaar te ontmoeten. Door de ondergrondse parkeergarage krijgt het terrein een groene uitstraling. Het monumentale Entreegebouw en de uitbreiding uit 1954 worden gerestaureerd. Het KRO-complex met de kenmerkende KRO-letters blijft als blikvanger langs de Emmastraat prominent aanwezig in het straatbeeld. De geluidsstudio wordt herbouwd op dezelfde plek en behoud daarbij zijn vorm. De nieuwbouw op de Julianalaan krijgt een villa-achtige uitstraling en op de hoek van de Emmastraat/Koningsstraat komt nieuwbouw die aansluit bij de bestaande stedelijke bebouwing.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*