‘Video-uploaders moeten aan de slag met naleving regelgeving’

Video-uploaders moeten zich beter aan de regels houden. Dat is de conclusie die het Commissariaat voor de Media trekt na een ruime steekproef onder video-uploaders die onder actieve toezicht staan.

Bepaalde regels uit de Mediawet gelden sinds enige tijd ook voor deze video-uploaders, met name regels over het registreren van accounts, het duidelijk vermelden van reclame en bescherming van minderjarigen.

Het Commissariaat voor de Media schrijft video-uploaders die zich niet aan de regels houden aan. In eerste instantie richten CvdM zich op het voorkomen of herstellen van overtredingen. Als het nodig blijkt, worden boetes opgelegd.

Zo’n 200 video-uploaders hebben zich geregistreerd bij het Commissariaat voor de Media. In een aselecte steekproef zijn van 50 uploaders meerdere video’s geanalyseerd. De steekproef is onderdeel van de wijze waarop het Commissariaat sinds juli 2022 invulling geeft aan het toezicht op video-uploaders.

Ruim de helft voldoet niet aan de regels over reclame
Reclame, sponsoring en productplaatsing moeten voor de kijker gemakkelijk te herkennen zijn. Dit geldt ook als er sprake is van reclame voor eigen producten of bedrijven waarin video-uploaders een (groot) aandeel hebben (zelfpromotie). Het Commissariaat concludeert op basis van de steekproef dat te vaak onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat het in een video om commerciële beïnvloeding gaat. Een vermelding in de beschrijving van de video is niet voldoende: ook in de video zelf moet duidelijk gemaakt worden wanneer er sprake is van commerciële beïnvloeding. Ook alleen het taggen van het merk waarvoor video-uploaders reclame maken is niet voldoende voor de herkenbaarheid van reclame. De door het Commissariaat opgestelde beleidsregels geven uploaders houvast bij naleving van deze regels.

Aansluiting bij NICAM en SRC

De helft van alle bij het Commissariaat geregistreerde video-uploaders heeft zich niet gemeld bij NICAM en Stichting Reclame Code (SRC). Iedere bij het Commissariaat geregistreerde video-uploader moet zich echter melden bij het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, en moet er zorg voor dragen dat kinderen en ouders geïnformeerd worden over (mogelijk) schadelijke content voor kinderen. Een video-uploader die reclame maakt, moet zich registreren bij SRC. Video-uploaders die zich niet aan deze wettelijke verplichting houden, ontvangen hierover binnenkort een brief van het Commissariaat.

Uitleggen, waarschuwen en beboeten

Door het geven van toelichting op de wettelijke regels faciliteert het Commissariaat video-uploaders in de naleving ervan. Als video-uploaders zich niet aan de regels houden, kan het Commissariaat handhavend optreden. In eerste instantie via een waarschuwing, maar ook een boete is dan mogelijk.

Registratieplicht

Toezicht en handhaving beperkt zich niet enkel tot het naleven van de regels over commerciële beïnvloeding. Video-uploaders hebben ook een aantal administratieve verplichtingen. Een daarvan is de registratieplicht. Het is, net als voor alle andere media-instellingen, de verantwoordelijkheid van de video-uploaders zelf om zich bij Commissariaat te melden als zij zich moeten registreren. Dat kunnen zij checken via cvdm.nl/uploader.

Niet iedere video-uploader die zich moet registreren, heeft dit gedaan. Daarom heeft het Comissariaat recent een aantal niet-geregistreerde video-uploaders aangeschreven om zich te registreren of aan te tonen dat zij niet registratieplichtig zijn. Het niet tijdig opvolgen van dit verzoek leidt tot een boete.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*