Veel tweelingen doen mee aan Kameleon-casting

Bin­nen een week heb­ben meer dan hon­derd twee­lin­gen uit het hele land zich ge­meld bij re­gis­seur Ste­ven de Jong. Hij werkt voor KRO-NCRV aan een twaalf­de­li­ge tv-se­rie over de Ka­me­le­on en zoekt daar­om een nieu­we Hiel­ke en Siet­se Klink­ha­mer. „Ik wist niet dat er zo­veel twee­lin­gen wa­ren in Ne­der­land. De mail­box is geëx­plo­deerd bij me”, laat De Jong we­ten.

„Er zit­ten ook twee­lin­gen bij die al be­gin twin­tig zijn en dat is niet he­le­maal de be­doe­ling. De jong­ste twee­lin­gen die zich heb­ben ge­meld zijn ze­ven tot acht jaar en dat is me weer wat te jong. We zoe­ken ze van rond de der­tien of veer­tien jaar.”

Ste­ven de Jong gaat deze week de bin­nen­ge­ko­men film­pjes be­oor­de­len. „Wat ik heb ge­zien be­looft wel wat.” De Jong re­gis­seer­de in het ver­le­den de films ’De schip­pers van de Ka­me­le­on’ (2003) en ‘Ka­me­le­on 2’ (2005).

KRO-NCRV ver­wacht de se­rie in het na­jaar van 2018 uit te kun­nen zen­den op NPO Zapp.

De film is ge­ba­seerd op de boe­ken­reeks over de Ka­me­le­on. Het eer­ste boek over de avon­tu­ren van de Frie­se twee­ling ver­scheen al 1949 en werd ge­schre­ven door Hot­ze de Roos.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*