(omroephistorie) Van pillenfabriek naar Mediapark

In de reeks van historische omroepgebouwen in deze aflevering aandacht voor de huisvesting van BNN. Deze omroep zond op 1 september 1998 zijn eerste tv-programma uit. In 1998 huurde BNN een pand aan de Oude Enghweg 26, daarna verhuisde de omroep achtereenvolgens naar de Albertus Perkstraat 16 en de Arendstraat 33 (het Rotor-gebouw) om – samen met de Vara- te eindigen op het Mediapark.

BNN is als publieke omroep opgericht in 1997 door Bart de Graaff, Gerard Timmer, Willem de Bois en Frank Timmer.

De Graaff maakte tussen 1988 en 1994 voor Veronica het programma B.O.O.S. (Bart Omroep Organisatie Stichting). In 1994 werd dat BNN, een persiflage op de Amerikaanse nieuwszender CNN. BNN stond in die tijd voor Bart News Network. De Graaff vatte het plan op om een publieke omroep op te richten. Ondersteund door Veronica wist hij in vrij korte tijd een groot aantal leden te werven.

BNN zag op 15 augustus 1997 het levenslicht. De nieuwe publieke omroep ging zich vooral richten op jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 35 jaar. Op 6 september 1998 was de eerste tv-uitzending. De naam werd veranderd in News Network met de B van Brutaal.

Huisvesting
In 1994 betrok de kersverse omroep een huurpand aan de Oude Enghweg 26 in Hilversum. Later volgde een verhuizing naar de Albertus Perkstraat 16. Dit is het uit 1889 daterende, door architect I. Gosschalk ontworpen, voormalige koetshuis van landgoed Erica. Het gemeentelijk monument biedt tegenwoordig, na een ingrijpende renovatie, onderdak aan Koetshuys Erica, een woonzorglocatie van Domus Magnus.

In 2000 werd de uitzendlicentie verlengd en kreeg BNN (door het groeiend aantal leden) ook meer zendtijd. Eind augustus van dat jaar verhuisde de omroep naar de Arendstraat 33, nabij de gemeentewerf. Volgens toenmalig televisiedirecteur Laurens Drillich ’on the wrong side of the tracks… maar precies waar we thuishoren, tussen het volk’. Hij was blij dat BNN ’niet op dat saaie Mediapark of in een protserige villawijk’ was gaan zitten.

Maagtabletten

Arendstraat 33 is onderdeel van de voormalige farmaceutische fabriek Roter, die wereldwijd bekend was door zijn maagtabletten. De naam was ontstaan uit het samenvoegen van delen van de achternaam van oprichter Frederik Willem Rolf von den Baumen en diens echtgenote Grietje Terwisscha van Scheltinga.

Het oudste deel van de voormalige fabriek dateert uit 1951. Tot 1992 werden aan de Arendstraat nog geneesmiddelen geproduceerd (voor de Engelse tak van het bedrijf). Na de sluiting bleef het pand leeg staan totdat in het 1999 werd gekocht door de Hilversumse investeerder Hanegraaf, die het gebouw tussen ’99 en 2001 grondig verbouwde tot een bedrijfsverzamelgebouw voor mediabedrijfjes. De belangrijkste huurders van dit Rotor Media-gebouw werden BNN en Spil Games.

Vanaf het overlijden van Bart de Graaff op 25 mei 2002 stonden de letter BNN voor ’Barts Neverending Network’. In november van dat jaar dreigde BNN te verdwijnen toen de omroepdrempel werd verhoogd van 100.000 naar 150.000 leden. Met een grootscheepse ledenwerfactie – ’We zitten in de SHIT dus word lid’ – kon dit gevaar worden afgewend. In 2004 werd eenzelfde storm doorstaan.

Daarna volgde, per 1 januari 2014, de fusie met de VARA. In de aanloop naar dit samengaan kwam naar buiten dat de omroepen naar Amsterdam Zuid-Oost wilden verhuizen. De voltallige gemeenteraad van Hilversum riep daarom beide directies op om in de Mediastad te blijven. ’Nu al laat de VARA een slagveld van lege gebouwen in Hilversum achter’, betoogde PvdA-fractievoorzitter Hans Haselager. ’Het pand op het Mediapark waar ze nu zitten, is het zoveelste. En dan kiezen voor de Bijlmer, ik kan er niet bij’. Haselager vreesde voor een grove verspilling van belastinggeld. De gemeenteraad kwam in de brief aan de directies van BNN en VARA met – naast het Mediapark – twee alternatieve plekken in Hilversum. Te weten: het nog op te pimpen voormalige GAK-gebouw op het Stationsplein en Werf 35 van Spil Games aan de Mussenstraat.

Uiteindelijk kozen de omroepen voor gezamenlijke huisvesting in het pand van de VARA, VPRO en NTR op het Mediapark. Per 1 januari 2014 werd gefuseerd. BNN verhuisde in de loop van dat jaar met bijna 130 medewerkers naar dat nieuwe onderkomen. De fusieomroep heette aanvankelijk BNN-VARA. Sinds 24 augustus 2017 is dat: BNNVARA.

Algemeen directeur en voorzitter Gerard Timmer stelt in het recente boek ’100 Jaar Hilversum Mediastad’ dat de omroepen indertijd ’een duidelijke wens’ hadden om in Amsterdam Zuid-Oost te gaan zitten. ’De locatie van BNN in de Arendstraat was ook een bewuste keuze. Dat komt omdat het Mediapark niet inspirerend was, en nog steeds niet is’.

Timmer, die in veel Hilversumse omroeppanden heeft gewerkt, noemt twee plekken bijzonder. Naast de Arendstraat is dat het het oude koetshuis aan de Oude Enghweg 24. ’Dat is dé plek waar Veronica en Radio 538 ooit mede zijn ontstaan’. Hij hecht aan ’omroepsymboliek’. ’Dat voelde je daar. In de kelder lagen nog oude attributen uit het Veronica-verleden. dat vind ik mooi. Dat zorgt voor een beleving en een voorstelling wie daar is geweest’.

Blikken verf
BNN kreeg indertijd het aanbod om in het koetshuis te gaan zitten, tegen een aantrekkelijke huur. ’We hebben een paar blikken verf gekocht en zijn een weekeindje gaan schilderen. Iemand nam een koffiezetapparaat van thuis mee en we gebruikten eigen computers. Allemaal enorm low budget. Het meubilair kregen we van een bevriende drukker in Vianen’. De Stichting Top 40 zat indertijd op de begane grond van het pand aan de Oude Enghweg. Ook de ander panden waarin BNN later kantoor hield – in de Arendstraat en Albertus Perkstraat – noemt Timmer bijzonder. Hij constateert dat het laatstgenoemde voormalige onderkomen van de jeugdomroep nu een ’bejaardenhuis’ is.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*