Tim Hofman en Lubach genomineerd

Tim Hof­man en Ar­jen Lu­bach zijn dit jaar de gro­te kans­heb­bers bij de uit­rei­king van De Bes­te So­ci­al Awards. Bei­de pre­sen­ta­to­ren zijn drie keer ge­no­mi­neerd. Gis­te­ren zijn de ge­no­mi­neer­den voor de vier­de edi­tie van De Bes­te So­ci­al Awards be­kend ge­maakt.

Hof­man en Lu­bach ne­men het in de ca­te­go­rie Bes­te BN’er te­gen el­kaar op. Ook Chan­tal Jan­zen, Mar­tin Gar­rix, Ge­or­gi­na Ver­baan, Elle Ban­di­ta, Fred van Leer en Freek Vonk din­gen mee naar die Bes­te So­ci­al Award. Lu­bach maakt met zijn sa­ti­ri­sche pro­gram­ma ‘Zon­dag met Lu­b­ach’ bo­ven­dien kans op de prij­zen voor Bes­te In­ha­ker en Bes­te Vi­deo. Hof­man is in de race in twee nieu­we ca­te­go­rieën: Bes­te YouTu­ber en Bes­te Snap­chat­ter.

De uit­rei­king is op 8 juni in Am­ster­dam.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*