Talpa maakt details reorganisatie bekend

Talpa maakt geen gebruik van de NOW maar voert wel een reorganisatie door.

Talpa Network heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de opbouw van het bedrijf, omdat het gelooft in het bestaansrecht van een echt Nederlands multimediabedrijf. De verschillende overnames zouden in een rustig en natuurlijk tempo geïntegreerd worden tot een geheel. De omvang van de huidige crisis dwingt hen echter dit integratieproces te versnellen. De enorme terugval van de advertentiemarkt vraagt om een gezonde balans tussen kosten en toekomstige inkomsten.

Het directieteam heeft samen met het management een plan van aanpak gemaakt voor deze versnelde integratie. Het uitgangspunt bij deze maatregelen is dat Talpa Network na de crisis structureel als gezond zelfstandig bedrijf kan voortbestaan, ook zonder langdurige financiële ondersteuning van de aandeelhouder. Daarbij is nadrukkelijk besloten geen gebruik te maken van de NOW-regeling of enig andere vorm van overheidssubsidie. De financiële gevolgen neemt het bedrijf zelf voor zijn rekening.

Als onderdeel van de voorgenomen maatregelen is vandaag een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraden ingediend. De plannen voorzien er in om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, helaas is een minimale reductie van arbeidsplaatsen onvermijdelijk. Die reductie zal, verdeeld over de verschillende ondernemingen binnen Talpa Network, circa 6% van de onbepaalde tijd contracten bedragen. Daarnaast zullen ook een aantal aflopende contracten voor bepaalde tijd, inclusief freelance-overeenkomsten, niet worden verlengd.

Bovenop deze maatregelen levert het directieteam van Talpa Network 20% van het salaris in.

Talpa Network heeft er vertrouwen in dat met het nemen van deze vervelende, maar noodzakelijke maatregelen de toekomst van het bedrijf en daarmee de werkgelegenheid voor het overgrote deel van haar medewerkers veilig kan worden gesteld. Vanzelfsprekend blijft de dienstverlening aan alle klanten op een hoog niveau gegarandeerd.

3 Comments

  1. Er een interessante zin:

    “zonder langdurige financiële ondersteuning van de aandeelhouder.”

    Dus John gaat wellicht niet langer geld in het bedrijf “pompen” ?

  2. Wat overdrijven bepaalde bedrijven zoals o.a. Talpa. Die hebben de zaak zo slecht in de hand dat bij de eerste de beste tegenwind er steun bij de overheid moet worden gezocht.
    Talpa zou eens moeten gaan kijken bij die megaduren contracten die sommige hebben. Zijn daar noch wel mensen die gewoon voor een modaal inkomen hun werk doen?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*