Interview

Eppo van Nispen tot Sevenaer: Iedereen zijn eigen ‘mini-Beeld en Geluid’

De mediaparagraaf in het nieuwe coalitieakkoord laat goed zien dat de rol van Beeld en Geluid komende jaren groot gaat worden op het gebied van mediawijsheid, digitale geletterdheid, digitaal samenleven en het zoveel als mogelijk rechtenvrij beschikbaar stellen van het archiefmateriaal om het ‘Geheugen van Nederland’ te realiseren. Spreekbuis-journalist Bas Nieuwenhuijsen sprak met Eppo van Nispen tot Sevenaer uitvoering over de rol van het instituut voor nu en in de toekomst. [lees verder]

partnerbijdrage

Cross Media Café: Media CEO’s blikken vooruit

Wat een geweldig mediajaar had moeten worden, is uitgelopen op een jaar van teruglopende reclame-inkomsten, geschrapte publieksevents en rigoureuze bezuinigingen. Tegelijkertijd consumeert het publiek meer media dan ooit, veranderen de werkprocessen en ontstaan er nieuwe digitale initiatieven. Hoe gaat het nu en hoe gaat het verder? [lees verder]