SVDJ Steunfonds voor lokale omroepen vanaf nu gestart

Op 11 april 2020 opent het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening. Het Steunfonds is bedoeld voor de financiële ondersteuning van huis-aan-huiskranten en lokale omroepen, die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de oplage van de krant of het aantal bediende huishoudens. De tegemoetkoming is voor de duur van drie maanden en wordt verstrekt in de vorm van een krediet die na afloop wordt omgezet in een uitkering. 

Dit tijdelijke Steunfonds moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil blijft tijdens de coronacrisis. Sinds half maart wordt er door lokale nieuwsorganisaties een grote terugval van advertentie-inkomsten ervaren, terwijl het bereik juist groeit. Lokale omroepen en huis-aan-huiskranten, bij uitstek de brengers van lokaal nieuws die met elkaar voor een landelijke dekking zorgen, hebben vaak amper reserves om die klappen op te vangen. Daarmee komt de lokale informatievoorziening onder grote druk te staan.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming
Aanvragen van huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen komen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als het publiceren van nieuws en informatie, ten behoeve van het algemeen publiek, de hoofdactiviteit is. Ook moet de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar zijn als direct gevolg van de maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus.

Verstrekking en hoogte van de bijdrage. 
De hoogte van de tegemoetkoming, in de vorm van een krediet, hangt af van de grootte van de oplage of het aantal huishoudens en is minimaal 4000 euro. De bijdrage is bedoeld om de noodzakelijke kosten te dekken voor de duur van drie maanden, van 15 maart tot en met 15 juni. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is. Voor de lokale omroepen is de tegemoetkoming 0,33 euro keer het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied. Voor huis-aan-huiskranten bedraagt de bijdrage 0,66 euro keer de grootte van de oplage Zij hebben immers hogere productiekosten en ontvangen – anders dan lokale omroepen -niet een bijdrage van de gemeente.

Aanvraagprocedure 
Huis-aan-huiskranten en lokale omroepen kunnen vanaf zaterdag 11 april tot en met zondag 19 april een aanvraag indienen via www.svdj.nl/steunfonds. In de aanvraag moet worden verklaard dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het SVDJ streeft ernaar binnen een week na sluiting van de inschrijftermijn een besluit te nemen en in de week van 27 april over te gaan tot betaling.

Voor vragen over het Steunfonds kunt u www.svdj.nl/steunfonds raadplegen of mailen naar steunfonds@svdj.nl. Vanaf dinsdag 14 april zijn wij dagelijks tussen 14:00 en 17:00 bereikbaar voor al uw vragen omtrent het Steunfonds. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*