SVDJ opent nieuwe subsidieregeling voor professionalisering lokale omroepen

Vandaag start de aanvraagperiode voor een nieuwe regeling voor de professionalisering van lokale omroepen. Het doel van de regeling is dat lokale publieke omroepen hun organisatie op journalistiek-inhoudelijk en organisatorisch gebied verder kunnen professionaliseren. Tot 24 oktober kunnen lokale omroepen een aanvraag indienen voor een subsidie van 250.000 euro, die in 2023 ingezet kan worden. Voor de regeling is 5,5 miljoen euro beschikbaar.

De regeling komt voort uit de plannen van de Staatssecretaris Cultuur en Media om fors te investeren in media, en in de professionalisering van lokale publieke omroepen in het bijzonder. In 2022 stelt de Staatssecretaris 6,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe professionaliseringstrajecten en trainingen voor (vrijwillige) medewerkers van lokale omroepen.
Een van die professionaliseringstrajecten is deze subsidieregeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2022-2023, die het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek met advies en input van de NLPO heeft opgesteld.  

Voor individuele omroepen en samenwerkingsverbanden 

De regeling draait om het op orde maken van de basis van een journalistieke organisatie. Het biedt lokale omroepen de kans om zich te ontwikkelen tot een professionele organisatie waarin de journalistiek goed gewaarborgd kan worden. Niet alleen individuele omroepen kunnen subsidie aanvragen, maar ook lokale omroepen die willen professionaliseren via een samenwerkingsverband. De subsidie mag hoofdzakelijk gebruikt worden voor loonkosten van werknemers die bijdragen aan de professionalisering van de organisatie. Alle informatie over de regeling vind je hier terug.  

Kennis- en begeleidingsprogramma 

Professionalisering stimuleren kan op verschillende manieren. Lokale publieke omroepen hebben verschillende behoeften en bevinden zich  in verschillende fases van professionalisering. Sommige omroepen zijn in de eerste plaats gebaat bij kennis en begeleiding, andere hebben vooral behoefte aan meer financiële middelen om zich verder te ontwikkelen.  

Daarom hebben we ervoor gekozen om, behalve subsidie, een kennis- en begeleidingsprogramma aan te bieden voor alle lokale publieke omroepen. Neem je deel aan het subsidieprogramma, dan doe je automatisch mee met het begeleidingsprogramma. Omroepen die geen subsidie ontvangen of hebben aangevraagd, maar wél geïnteresseerd zijn in professionalisering, kunnen ook meedoen met het begeleidingsprogramma. Dit programma wordt in samenwerking met de NLPO ontwikkeld en start begin 2023. Meer informatie over het begeleidingsprogramma lees je bij de NLPO.  

Informatiebijeenkomsten 

Meer weten over de subsidieregeling? In de week van 3 tot 8 oktober organiseert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek samen met de NLPO vijf informatiebijeenkomsten, verspreid over het land. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitgelegd waartoe de subsidieregeling dient en hoe je subsidie kunt aanvragen. Er is daarbij volop gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast zullen er spreekuren plaatsvinden, waarin het mogelijk is om in een persoonlijk gesprek vragen te stellen aan medewerkers van de NLPO en van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. 

De data en locaties van de bijeenkomsten zijn te vinden op De Lokale Omroep Vernieuwt. Wil je aanwezig zijn bij een van de informatiebijeenkomsten of bij een spreekuur, meld je dan op de website van SVDJ aan. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*