Stemming over eindbod cao-onderhandelingen RTL Nieuws

De cao-onderhandelingen met RTL Nieuws zijn ten einde gekomen doordat de directie van RTL een laatste bod heeft neergelegd. De NVJ vraagt leden die werkzaam zijn bij RTL Nieuws uiterlijk 21 december te laten weten of zij akkoord gaan met het eindbod.

Het eindbod:

  • 2 procent structurele loonsverhoging, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 en de toezegging van partijen dat RTL Nieuws en de NVJ zich in 2022 gezamenlijk zullen inspannen om de arbeidsvoorwaarden in de cao te moderniseren. De structurele verhoging wordt aangevuld door RTL met een eenmalige bonus van €1.500 bruto over het jaar 2021, op basis van fulltime dienstverband. Daarnaast hebben medewerkers op basis van de cao recht op de maximale EBITA over 2021. De structurele verhoging, de toegezegde bonus en de maximale EBITA zullen leiden tot een substantieel bedrag. De cao blijft verder geheel ongewijzigd.
  • De RTL-directie aangegeven de verhoging en de eenmalige bonus voor heel RTL Nederland en Ad Alliance van toepassing te laten zijn.

Officieel mogen alleen de NVJ-leden stemmen op het eindbod. Desondanks vraagt de NVJ ook niet-leden die werkzaam zijn bij RTL Nieuws hun mening kenbaar te maken. De reactietermijn is kort vanwege het feit dat de uitbetaling van lonen nog voor het eind van dit jaar dient plaats te vinden. De NVJ rekent erop dat RTL het resultaat van de ledenraadpleging afwacht.

Het eindbod van RTL komt niet overeen met de voorstellen van de NVJ voor een nieuwe cao, maar de structurele verhoging, de toegezegde bonus van €1.500 en de maximale EBITA zullen leiden tot een substantieel bedrag. Tot nu toe heeft RTL laten weten niet bereid te zijn minimumtarieven af te spreken voor freelancers bij RTL Nieuws. NVJ legt zich daar nog niet bij neer en wil in de komende periode hierover met RTL en de betrokken freelancers verder in gesprek totdat er een oplossing is gevonden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*