Stand van zaken erkenningsaanvragen landelijke publieke omroepen

De omroepen die in aanmerking willen komen voor een (voorlopige) erkenning hebben allen voor de sluitingsdatum van 1 februari jongstleden een erkenningsaanvraag ingediend bij het Commissariaat.

Voorwaarde voor een (voorlopige) erkenning is in ieder geval dat de omroep op de peildatum 31 december 2020 ten minste 100.000 geldige leden had, voor aspirant-omroepen geldt de eis van 50.000 leden. Het Commissariaat toetst op dit moment of de omroepen en aspirant omroepen aan deze eisen voldoen. 

CvdM: ‘De minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, die op de aanvragen zal beslissen, heeft ons begin februari verzocht advies uit te brengen over de erkenningsaanvragen. Dat advies brengen wij uiterlijk 30 april 2021 aan de minister uit en zal vervolgens op onze website worden gepubliceerd. De NPO en de Raad voor Cultuur brengen ook advies uit aan de minister.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*