Radio Filharmonisch en Omroepkoor doen Mathäus Passion 2019

In­gaan­de 2019 ne­men in­ter­na­ti­o­na­le top­mu­si­ci uit Hil­ver­sum zelf de jaar­lijk­se uit­voe­ring van de Mat­thäus Pas­si­on in de Vi­tus­kerk voor hun re­ke­ning. Het gaat om het Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest en het Groot Om­roep­koor, aan­ge­vuld met en­ke­le so­lis­ten van bui­ten.

Dat laat Ro­land Kieft we­ten. Hij is di­rec­teur van het or­kest en het koor. Hun thuis­ba­sis is het Mu­ziek­cen­trum van de Om­roep aan de Heu­vel­laan. Sinds 2015 wordt Bachs mees­ter­werk in de Vi­tus uit­ge­voerd door het Bach­koor Hol­land en het Con­cert­ge­bouw Ka­mer­or­kest.

Cul­tuur­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger be­ves­tigt de wis­se­ling van de wacht. Ach­ter de scher­men wordt daar­over al sinds de zo­mer over­legd. De ge­meen­te, die aan de uit­voe­rin­gen mee­be­taalt, had het liefst ge­zien dat het Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest en het Groot Om­roep­koor het Mat­thäus-stok­je al dit jaar zou­den over­ne­men. “Maar voor­al het or­kest heeft een zo­da­ni­ge lan­ge­ter­mijn­plan­ning dat dat niet luk­te.” Over het waar­om van de wis­se­ling van de wacht zegt Jae­ger: “We mo­gen ons wel eens be­wus­ter zijn van de mu­zi­ka­le kwa­li­teit die Hil­ver­sum her­bergt. Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest en Groot Om­roep­koor zijn echt Eu­ro­pe­se top.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*