Zuivering NSF duurde een jaar

Het mag een wonder heten dat de NV Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum na de oorlog een nieuwe start heeft kunnen maken. De fabriek was door de bezetter en ’foute’ Nederlanders leeggeplunderd. Toch wisten eigenaar Philips en de NSF-directie de onderneming binnen twee jaar weer op poten te krijgen. Maar eerst diende het personeel te worden gezuiverd.

Het beoordelen van de ruim tweeduizend personeelsleden van de NSF op hun gedrag tijdens de bezetting is een heidens karwei geweest. De fabriek had tijdens de oorlog voor de Duitsers moeten werken. De NSF was de grootste particuliere werkgever in Hilversum. Met de zuivering na de oorlog was zowel haast als zorgvuldigheid geboden. Dat bleek in de praktijk een lastige combinatie. Het scheiden van ’bokken en geiten’ heeft een jaar in beslag genomen.

Al op 24 mei 1945, dus binnen drie weken na de komst van de (Canadese) bevrijders, startte de NSF-directie onder leiding van directeur Jan Gieskes het zuiveringsproces met de oprichting van een Commissie van Onderzoek (CvO). Deze telde twaalf personen, die het volle vertrouwen van de directie genoten. Hun loyaliteit aan het bedrijf, ’moeder’ Philips en het vaderland stond buiten kijf. Voorzitter van de onderzoekscommissie was ir. Chr. Hensen. Dit gezelschap ging na de bevrijding vrijwel direct op zoek naar wat directeur Gieskes de onvaderlandschlievenden noemde.

Foto: Twee Duitse bewakers bij de NSF rond de kerstdagen (© foto streekarchief gooi en vechtstreek)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*