Slob wil snel concrete NPO Regio plannen uitwerken

Op maandag 25 november vond het begrotingsdebat OCW, onderdeel media plaats, waarin de visiebrief van Minister Slob werd verder besproken. Ook de samenwerkingen tussen de regionale omroepen en de landelijke omroepen en lokale omroepen kwamen aan bod.

NPO Regio
De kamer heeft, onder aanvoering van CDA en VVD, behoefte om snel de contouren van NPO Regio duidelijk te hebben. Minister Slob heeft de kamer toegezegd voor de zomer met een uitwerking van NPO Regio te komen. Inmiddels hebben de eerste gesprekken tussen vertegenwoordigers van de NPO/landelijke publieke omroepen en RPO/regionale publieke omroepen plaatsgevonden. In de komende periode krijgen deze gesprekken een vervolg om NPO Regio concreet uit te werken. De minister heeft hierbij aangegeven dat hij bij deze uitwerking niet tevreden is met alleen de processtappen.

Regiovenster
Met de regiovensters moet de regionale journalistiek nog dichter bij een groter publiek worden gebracht. In het voorjaar is er een succesvolle pilot geweest. De minister vindt dat deze pilot van toegevoegde waarde is geweest en dat deze belangrijke informatie en ervaringen heeft opgeleverd.

Een landelijke uitrol van regionale nieuwsvensters kost wel tijd en geld en de minister concludeert nu dat de technische en financiële implicaties en randvoorwaarden die worden geschetst in de evaluatie dermate fors zijn, dat hij op dit moment geen betaalbare mogelijkheid ziet om het landelijk uit te rollen. De minister gaat in gesprek met de NPO, RPO en grote distributeurs om de mogelijkheid voor een (gefaseerde) opschaling van regionale vensterprogrammering te bekijken.

Belofte uit Regeerakkoord
Dat vensterprogrammering kosten met zich meebrengt en de realisatie ervan tijd kost als gevolg van technische aanpassingen is niet nieuw. Dit meldde Gerard Schuiteman ook al in een recent Spreekbuis.nl-interview.

Stichting RPO: ‘Wij vonden het daarom buitengewoon teleurstellend om na jaren van praten en enthousiasme over de regiovensters nu in de brief van de minister te moeten lezen dat hij geen betaalbare mogelijkheid ziet om regionale vensterprogrammering landelijk uit te rollen. De Tweede Kamer was ook kritisch op dit punt en wilde van de minister weten of hij de belofte uit het Regeerakkoord gaat nakomen. De minister herhaalde dat het Kabinet de vensters van groot belang vindt en dat hij met partijen in gesprek gaat hierover. Wat ons betreft moet dat gesprek zo snel mogelijk plaatsvinden.’

Naast samenwerking met de landelijke omroep, wordt ook de verdere samenwerking met de lokale omroep gestimuleerd. Door de samenwerking tussen regionale en lokale omroepen kan de rol van de media als controleur van de lokale democratie, die juist zo onder druk staat, verbeterd worden. Er is 9 miljoen gereserveerd voor het versterken van deze samenwerking. Slob geeft aan dat met deze 9 miljoen de samenwerking kan worden versterkt en dat samenwerking, ook tussen regionaal en lokaal, de toekomst is. In de komende periode zullen er (vervolg)gesprekken tussen NLPO/lokale publieke omroepen, RPO/regionale publieke omroepen en de NOS gevoerd worden.

Minister Slob gaf vorige week in het debat expliciet aan dat de regio stevig op de agenda staat. Daarnaast bleek er opnieuw ook in de kamer veel sympathie voor de regionale omroep.

‘Het is wel van belang dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat er ook echt iets gaat gebeuren. Daarom zullen we in alle gesprekken daar op blijven aandringen’, aldus Stichting RPO.

3 Comments

  1. Meneer Slob moet en zal kosten wat het kost dat plan van Regio 3 er doorheen drukken. Ongelooflijk wat dom! Laat een andere invulling van NPO3 (en 3FM) + de andere bezuinigingen nou eens uitwerken door een onafhankelijk iemand die er wel verstand van heeft en die ook kijkt naar waar de behoefte van de kijker ligt.

  2. @Juul Ja dat snap ik. De politiek mag wat mij betreft ook best aangeven dat ze sommige dingen anders willen bij de NPO. Echter moeten de plannen en de beslissingen dan wel worden gemaakt door mensen die verstand hebben door iemand die toevallig even de portefeuille media toegeschoven heeft gekregen maar er verder helemaal niets mee heeft.

    Ik ben ook zeker dan van de regio. Deze omroepen moeten ook zeker een plekje krijgen op de landelijke zenders. Dit kan in de al eerder uitgeteste en veel genoemde regiovensters. Deze vensters passen veel beter bij NPO1 (overdag) en NPO2 (in de vooravond en daar al eerder uitgetest) dan op NPO3. De gehele avondprogrammering van NPO3 hieraan besteden is wel overdreven. Liever zie ik dat ze wel ophouden met jongerenzender spelen. Maak voor jongeren een online platvorm op internet dat samenwerkt met reeds bestaande en door jongeren gebruikte internetdiensten. Verhuis de NPO3 programma’s die je wil behouden naar NPO1 en NPO2. NPO3 in de avond in dienst stellen van de eerste 2 zenders en NPO Start.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*