Slob wil met spoed Mediawet aanpassen

Ministers Slob meldt in een brief dat de Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel dat de herzieningsrichtlijn audiovisuele mediadiensten in de Mediawet implementeert al in het Meireces beschikbaar komt, omdat de implementatiedeadline al in september is. Daarom wordt de Kamer gevraagd de verdere behandeling met urgentie op te pakken.

Het wetsvoorstel introduceert onder meer een versoepeling van de regels voor televisiereclame voor commerciële zenders. 

Daarnaast bevat het nieuwe regels specifiek voor commerciële mediadiensten op aanvraag: het aanbod moet straks ten minste dertig procent uit Europese producties bestaan. Thans geldt slechts een bevorderingsplicht. 

In de Mediawet vallen in de toekomst ook straks ‘videoplatformdiensten’ als Youtube, Netflix en NLZIET. Daarvoor gaan verplichtingen gelden ter bescherming tegen schadelijke inhoud en omtrent de herkenbaarheid van reclame, waaronder de aansluiting bij de Nederlandse Reclame Code of een vergelijkbare regeling.

Ook voor de aanpassing van de Mediawet als gevolg van de visiebrief met betrekking tot de landelijke publieke omroep is haast geboden. Dit wetsvoorstel ligt nu nog bij de Raad van State. Slob wil dat dit wetsvoorstel zodra het bij de Kamerleden komt te liggen met enige spoed wordt opgepakt. Dit wetsvoorstel omvat onder meer het verlagen van de ledeneis voor de huidige aspirant-omroepen naar 50.000 leden. De peildatum voor de ledentelling is 31 december 2020. De aanvraag voor de erkenning moet op uiterlijk 1 februari 2021 in werking treden. Zolang het wetsvoorstel niet door beide Kamers is aangenomen, geldt de huidige ledeneis van 150.000 leden voor een erkenning. Het niet tijdig behandelen van dit wetsvoorstel kan dan ook tot gevolgen hebben dat huidige aspiranten (WNL, Human en Powned) uit het publiek bestel vallen. 

Ook voor de publieke omroepen en de NPO is het van belang dat dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk wordt behandeld. De NPO en de omroepen hebben duidelijkheid nodig over de inhoud van het wetsvoorstel voor het vaststellen van het concessiebeleidsplan en de beleidsplannen van de omroepen.

1 Trackback / Pingback

  1. Artikel | Trends & Ontwikkelingen 1 mei 2020 - Mestmag.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*