Slob: ‘Kabinet wil eerste stappen zetten die voorzien in de beperking van reclame’

Minister Slob heeft schriftelijk gereageerd op kamervragen naar aanleiding van zijn visiebrief om reclame op NPO in te perken.

Eerder kwam in het nieuws dat na het inperken van reclame op de Franse publieke zenders vooral Google en Facebook hiervan profiteerden in plaats van Franse mediabedrijven. 

Slob: ‘Ik heb geen onderzoek laten doen naar de gevolgen van reclamebeperkende maatregelen bij de publieke omroep in Frankrijk en in andere Europese landen. Het kabinet wil op termijn toewerken naar een reclamevrije landelijke publieke omroep. Met het oog daarop wil het kabinet een aantal betekenisvolle eerste stappen zetten die voorzien in de beperking van reclame. Afgaande op de reacties van Nederlandse commerciële mediabedrijven is het mogelijk dat zij profiteren van het afbouwen van de Ster-reclame op de aanbodkanalen van de NPO.’ 

Volgens de Minister is de impact van een deels reclamevrij publiek bestel op dit moment niet goed te overzien: ‘Door een reclameluw publiek bestel zal het aanbod van reclameruimte op lineaire televisiekanalen in Nederland afnemen. Over de consequenties hiervan voor de markt of voor specifieke marktspelers kan uitsluitend gespeculeerd worden omdat een veelheid aan factoren bijdraagt aan prijszetting en –ontwikkeling’, aldus Slob. 

Bron: Tweedekamer.nl

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ba55110b-a9ef-424f-acf0-86f1256b5a6d&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20visie%20toekomst%20publiek%20omroepbestel%3A%20waarde%20voor%20het%20publiek.docx

1 Comment

 1. “Volgens de Minister is de impact van een deels reclamevrij publiek bestel op dit moment niet goed te overzien.”
  Natuurlijk is die wel te overzien. Bedrijven blijven gewoon hetzelfde reclamebudget besteden om hun Nederlands klanten te bereiken.
  Dat geld komt alleen niet met in Nederland terecht, maar op de buitenlandse rekeningen van de Talpa’s RTL-en en Google’s.
  Prima natuurlijk, maar wees daar wel graag eerlijk over!
  En over die kanalen heeft Dhr. Slob geen enkele zeggenschap op welke doelgroep die zich richten. De NPO (en daarmee Ster) kunnen hun publieke taak nog serieus nemen en zorgen dat de ‘arme kinderzieltjes’ niet bestookt worden met dubieuze boodschappen….alsof die al niet genoeg over zich heen krijgen via online influencers….
  En een minister die zonder blikken of blozen durft te stellen dat hij deze weg is ingeslagen ZONDER even onderzoek te doen of iemand anders daar al misschien ervaring mee had moet toch die ene vraag nog eens proberen te beantwoorden “voor welk probleem is dit de oplossing?” Ik heb daar, tot op de dag van vandaag, nog geen bevredigend antwoord op gehoord.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*