Slob geeft duidelijkheid over inkomstenderving STER

Minister Slob heeft vandaag eerder gestelde Kamervragen over de STER schriftelijk beantwoord.

Slob verwacht dat de inkomstenderving op circa € 53,7 miljoen uitkomst wanneer er alleen nog televisiereclame wordt uitgezonden tussen 20.00 uur en 24.00 uur . Dit bedrag is gebaseerd op de raming van de Ster uit de mediabegrotingsbrief 2019.

OCW geeft in onderstaande grafiek aan hoeveel Ster-omzet over de afgelopen vijf jaar op televisie werd gegenereerd in het tijdvak tussen 00.00 uur en 20.00 uur

De Ster-omzet van de afgelopen vijf jaar gegenereerd via de radio en online is in onderstaande tabel weergegeven. Deze omzet is na aftrek van bureaucommissie, maar voor aftrek van kortingen en bedrijfslasten en voor toevoeging van eventuele financiële baten. Ook hier is een omzetdaling te zien.

De Ster verwacht in 2019 wel weer met omzet te plussen en richt zich voor geheel 2019 op een afdracht van € 163 miljoen en hoopt naar aanleiding van de gunstige ontwikkelingen in het voorjaar voor 2019 op een hoger bedrag. Dit bedrag van  € 163 ligt € 13 miljoen boven het bedrag van
€ 150 miljoen.

Bron: Tweedekamer.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*