Slecht slapen door huiswerk, piekeren en mediagebruik

Jongeren tussen 12 en 24 jaar slapen slecht en te kort door huiswerk, piekeren en mediagebruik. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert onder 686 jongeren. Regels van ouders, omtrent mediagebruik en een vaste bedtijd, blijken juist slaapgedrag te verbeteren.

Piekeren blijkt sterk samen te hangen met slecht slapen. Jongeren piekeren over school, werk, sociale contacten en hun toekomst. Vervolgens hangen slecht slapen en in de avond nog bezig zijn met school of werk samen. Ook heeft mediagebruik te maken met de hoeveelheid uren die jongeren slapen. Bijna alle jongeren (97,8%) geven aan een uur voor het slapen dingen te doen die hen een erg wakker gevoel geven. Van deze jongeren is 85% bezig met sociale media, 67,9% van de jongeren kijkt naar Netflix, 61% kijkt naar YouTube.

Oplossingen verbeteren slaap
Regels van ouders omtrent mediagebruik en een vaste bedtijd blijken juist voor een verbeterde slaap te zorgen. Vervolgens zijn in een kennissessie samen met afgevaardigden van de Hersenstichting, GGD en VU oplossingen bedacht om jongeren beter te laten slapen. Aan 187 jongeren is daaropvolgend gevraagd welke oplossingen zij als kansrijk zien. Om het piekergedrag te verminderen, willen jongeren tools leren om met piekeren om te gaan, dat de prestatiedruk vermindert en leren social media minder en anders te gebruiken. Als oplossing voor het feit dat jongeren slecht slapen door huiswerk, willen jongeren hulp met plannen. Ook vinden zij dat leraren te veel (onnodig) huiswerk opgeven.

Om schermgebruik vlak voor het slapen gaan te verminderen, zien jongeren het blokkeren of wegleggen van schermen als oplossing, maar dit vraagt volgens TeamAlert veel zelfdiscipline. Daarnaast vinden jongeren het belangrijk dat ze bewust worden gemaakt van de gevolgen van schermgebruik. Wel vinden ze dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun schermgebruik, maar dat ouders hieraan kunnen bijdragen. Tenslotte raden jongeren aan dat als jongeren en ouders regels omtrent slaapgedrag afspreken, dit het best in samenspraak kan met de jongeren zelf.

Over het onderzoek
Het kwantitatieve onderzoek is van 5 december tot 7 januari uitgevoerd onder jongeren van 12 t/m 24 jaar. In totaal hebben 686 jongeren de vragenlijst helemaal ingevuld. Vervolgens is er op 6 maart een kennissessie georganiseerd en zijn deze resultaten daarvan aan 187 jongeren tussen de 12 t/m 24 jaar voorgelegd tussen 30 maart en 3 april.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*