‘Samenwerkingsverband Nederlandse media belangrijk als tegenwicht aan grote buitenlandse partijen’

Gisteren heeft het Commissariaat voor de Media haar adviesbrief aan het ministerie gepubliceerd. De Raad van Cultuur kwam vorige week reeds met een advies. Het commissariaat heeft voorafgaand aan het opstellen van dit advies gesproken met de NPO. Daarnaast hebben gesprekken plaats gevonden met de Vereniging voor Commerciële Omroepen (VCO) en het College van Omroepen (CvO) en is contact geweest met de Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP).

Het Nederlandse medialandschap wordt steeds meer gedomineerd door grote buitenlandse partijen, zoals Netflix, Amazon of YouTube. Voor een gezond Nederlands medialandschap is het volgens het commissariaat belangrijk een stevig tegenwicht te bieden aan deze partijen, om samen te streven naar een zo hoog mogelijk bereik van media-aanbod van Nederlandse bodem. ‘Een gezamenlijk platform met een onderscheidend aanbod van zowel publieke als commerciële content kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. NLZIET is daar een goed voorbeeld van.’, meldt het commissariaat in haar advies aan OCW.

In het Concessiebeleidsplan geeft NPO aan te wil blijven participeren en investeren in NLZIET. Ook benadrukt de NPO in dit plan dat de dienst NPO Plus onderdeel blijft van NLZIET. Het Commissariaat vindt dit samenwerkingsverband, gelet op het voorgaande, heel belangrijk. Het draagt bij aan de toegankelijkheid van Nederlands media-aanbod in den brede en aan de concurrentiepositie van Nederlandse media-instellingen. In dit kader benadrukt het commissariaat op het belang van een zo eerlijk mogelijk speelveld. Het Commissariaat merkt wel op dat in het verleden zorgen zijn geuit over de focus van de NPO op zijn eigen gemist diensten. Daarom adviseren zij u om in de goedkeuringsprocedure van de aangekondigde aanvraag van het aanbodkanaal NPO Gemist opnieuw goed te kijken naar de voorwaarden die u bij de goedkeuring van NPO Start Plus heeft gesteld aan samenwerking van de NPO in NLZIET.

Uit het jaarverslag blijkt dat de leningen aan de coöperatie NLZIET volledig zijn voorzien en deels ook zijn omgezet in kapitaal. Voor een financieel gezond NLZIET is echter volgens hen belangrijk dat alle partners (NPO, RTL en Talpa) voldoende efforts steken in de samenwerking. Het commissariaat geeft in haar advies aan dat er vanuit NPO  meer transparantie nodig is over de samenwerking in NLZIET.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*