RTL wil een herkenbare, reclamevrije publieke omroep

Naar aanleiding van de hoorzitting/rondetafelgesprek Toekomst Medialandschap van 21 november jl. heeft RTL haar position paper via TweedeKamer.nl openbaar gemaakt. De commerciële omroep wil dat de publieke rol meer herkenbaar wordt en zich richt op haar kerntaken. Daarnaast wil RTL dat de publieke omroep reclamevrij gaat worden.

‘RTL is voorstander van een herkenbare Publieke Omroep met een versterkende rol ten aanzien van kwetsbare Nederlandse publieksgenres en focus op de kerntaken educatie, informatie, cultuur. Met een programmering die minder overlapt met het commerciële aanbod en een herkenbaar en toegankelijk podium biedt voor Nederlandse programma’s. En hierdoor mede zorg draagt voor de benodigde stimulans van de Nederlandse creatieve sector in zijn totaliteit. De versterkende rol die de Publieke en alle Commerciële Omroepen gezamenlijk kunnen spelen voor de toekomst van het Nederlandse medialandschap zoals in NLZIET, noodzaakt een herbezinning op het stelsel van de duale financiering.’

‘De toegang van de NPO tot de advertentiemarkt draagt zorg voor een ingebouwde commerciële prikkel in het media-ecosysteem die het gedrag en de prestaties van de Publieke Omroep in steeds sterkere mate beïnvloedt. De gevolgen daarvan reiken verder dan de commerciële invloed op de programmering, onderhandelingsposities op de markt voor uitzendrechten, ontwikkeling van nieuwe online business modellen en toenemende druk op bestaande wet en regelgeving zoals dienstbaarheidsverbod en privacywetgeving.’

‘De commerciële prikkel tast fundamenteel de legitimiteit van de Publieke Omroep en het level playing field met alle marktpartijen in het Nederlandse medialandschap aan. De commerciële omroepen zijn daarom voorstander van een reclame vrije Publiek Omroep. Een herkenbare, reclamevrije Publieke Omroep met focus op de kerntaak kan door de aangepaste programmering die hieruit resulteert kleiner van omvang zijn waarbij ook meer maatschappelijke functies van het medialandschap worden overgelaten aan de markt. Een reclamevrije Publiek Omroep kan en moet zich nog steeds richten op een breed publiek maar doet dit vanuit de kernwaarden educatie, informatie en cultuur.’

Lees hier de gehele RTL positionpaper

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*