RTL verandert deelnameregels hulpprogramma’s

RTL gaat de voor­waar­den voor het mee­doen aan me­di­sche hulp­pro­gram­ma’s aan­pas­sen.

Zo krij­gen deel­ne­mers voort­aan mi­ni­maal drie maan­den na­zorg. Ook wor­den ze van te­vo­ren be­ter geïn­for­meerd over de be­han­de­ling en de ri­si­co’s die daar­aan zijn ver­bon­den. In een reeks ar­ti­ke­len in NRC Han­dels­blad kwam naar vo­ren dat een deel van de deel­ne­mers zich ern­stig mis­leid voel­de.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*