RTL bepleit mediabrede standaard voor meer sociale veiligheid

Op woensdag 23 februari 2022 nam Sven Sauvé, CEO RTL Nederland, op uitnodiging van de leden van de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer deel aan het rondetafelgesprek over ‘Bescherming van deelnemers aan tv-programma’s op het gebied van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag’. In zijn opening houdt hij een pleidooi om op korte termijn een eenduidige standaard te bepalen die meer inclusie en sociale veiligheid brengt binnen de mediasector. Sauvé sluit af met: “Namens RTL Nederland spreek ik hierbij mijn commitment uit om bij te dragen aan het opstellen van een convenant en vooral de uitvoering ervan, want daden spreken luider dan woorden.”

Volledige openingsstatement Sven Sauvé, CEO RTL Nederland:

Allereerst wil ik mijn respect uitspreken voor alle moedige mensen die hun verhaal hebben gedaan over misstanden rondom The voice of Holland. En mijn dank aan het programma BOOS voor hun journalistieke aanpak van dit dossier. Het is ongelooflijk belangrijk dat alle meldingen grondig worden onderzocht. Ik heb vertrouwen in het onderzoek van Van Doorne in combinatie met het onderzoek van het OM. Dit gaat belangrijke inzichten opleveren en die zijn nodig, want het is nu van belang om met de hele mediasector vooruit te kijken en verdere actie te ondernemen.

Machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag beperken zich niet tot de media alleen. Dat is sinds de onthullingen rondom The voice of Holland meer dan duidelijk. Het is helaas een breder maatschappelijk probleem. Wel realiseren wij ons dat we als mediabedrijf in deze situatie een bijzondere positie hebben. Allereerst omdat we vaak werken met onervaren deelnemers en talenten in een wereld die voor veel mensen tot de verbeelding spreekt en imponerend kan zijn. In de tweede plaats omdat media beeldvormend en impactvol zijn. Daarmee dragen we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij zien een kans en een taak om samen met de hele mediasector te werken aan een duurzame oplossing om misstanden te voorkomen. En vooral om een sociaal veilige en inspirerende werkcultuur te bevorderen voor zowel deelnemers, makers als andere betrokkenen die meewerken aan onze programma’s. We zijn een creatieve industrie en creativiteit floreert in een cultuur die veilig en open is. Waar nieuwe perspectieven worden toegejuicht en waarin iedereen met respect wordt behandeld.

Een cultuur waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn, is al lange tijd een belangrijk onderwerp binnen RTL Nederland. Sinds vijf jaar maken we grote stappen voorwaarts. De afgelopen tijd hebben we extra aandacht besteed aan een grotere diversiteit en inclusie binnen onze organisatie. Ons doel is een representatief mediabedrijf te zijn dat een afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving, zowel voor als achter de camera. Met verhalen en rolmodellen waarin iedereen zich in Nederland kan herkennen. Daarin valt nog veel te winnen en dat geldt voor de hele media-industrie.

Het bieden van deze veilige en inclusieve werkomgeving eisen wij ook van onze partners. We werken samen met professionele producenten, die net als wij eigen protocollen en procedures hebben om de veiligheid te waarborgen. De recente onthullingen laten echter zien dat er behoefte en noodzaak is voor een eenduidige aanpak voor de hele sector. Een aanpak die ervoor zorgt dat mensen bekend zijn met en handelen naar de gewenste omgangsvormen. En die ervoor zorgt dat het normaal is dat je elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag. Daarnaast geloven wij in een overkoepelend en onafhankelijk meldpunt, waar mensen op een laagdrempelige manier eventuele misstanden kunnen melden.

RTL stelt voor om gezamenlijk met de hele sector op zeer korte termijn een nieuwe standaard te bepalen waarin gewenst gedrag centraal staat. De afspraken die we maken, leggen we vast in een convenant dat we gezamenlijk onderschrijven en uitvoeren. Voor de precieze uitwerking willen we graag samenwerken met de sector, met (ervarings)deskundigen, maatschappelijke influencers, beleidsmakers en toezichthouders.

Namens RTL Nederland spreek ik hierbij mijn commitment uit om bij te dragen aan het opstellen van dit convenant en vooral de uitvoering ervan, want daden spreken luider dan woorden. Media is een geweldige sector om in te werken. Ik geloof dat we met vereende krachten de focus weer kunnen leggen op de magie van het vak: het maken van programma’s die mensen plezier brengen en inspireren, die aanzetten tot denken of een goed gesprek en die een positieve bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*