RODAP-Fonds van 15 miljoen euro voor makers

Makers van speelfilms en tv-programma’s (regisseurs, tekstschrijvers en acteurs) kunnen in 2015 aanspraak maken op een extra vergoeding voor auteursrechtenoverdracht. Het geld komt uit een nieuw op te richten fonds dat in totaal zo’n 15 miljoen euro in kas zal hebben. 

RODAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties), de vereniging van producenten, omroepen en distributeurs van radio en televisiezenders, lanceert het fonds begin 2015.

Het fonds is bedoeld voor vergoedingen bovenop het honorarium dat makers al hebben ontvangen van de producent of omroep die de productie heeft gefinancierd. De voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen worden begin 2015 bekend gemaakt.

Tot de oprichting van het fonds is besloten omdat gesprekken tussen RODAP en de collectieve beheersorganisaties (Lira, Norma, Vevam) over een nieuwe regeling nog geen resultaat heeft opgeleverd. Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari 2015 een nieuwe regeling in werking zou treden. Door het uitblijven van een regeling is nu besloten tot de oprichting van een fonds, zodat een vergoeding aan de makers van films en tv-programma niet in gevaar komt.

“Voor reguliere radio- en tv-uitzendingen is het allemaal geregeld, maar voor on-demand diensten is nog geen overeenstemming bereikt”, licht Bob van ’t Klooster, communicatiemedewerker van RODAP, desgevraagd toe.

mdat de consument steeds meer bepaalt op welk apparaat tv-programma’s en speelfilms wil bekijken, maakt RODAP algemene geldende afspraken met makers-organisaties over de betaling van onder meer auteursrechten.

Tot de oprichting van het fonds is besloten omdat gesprekken tussen RODAP en de collectieve beheersorganisaties (Lira, Norma, Vevam) over een nieuwe regeling nog geen resultaat heeft opgeleverd. Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari 2015 een nieuwe regeling in werking zou treden. Door het uitblijven van een regeling is nu besloten tot de oprichting van een fonds, zodat een vergoeding aan de makers van films en tv-programma niet in gevaar komt

“Ik ben erg blij met de komst van dit fonds”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van RODAP. “Het is belangrijk dat in deze snel ontwikkelende digitale wereld iedereen meedeelt. Alleen als we dat met elkaar goed regelen kunnen we voor het Nederlandse publiek mooie tv-programma’s en films maken. En ook de Nederlandse audiovisuele bedrijfstak laten concurreren en groeien.”

Van der Laan: “Ik houd er vertrouwen in dat we alsnog overeenstemming weten te bereiken om te komen tot een regeling die recht doet aan het werk van acteurs, regisseurs en tekstschrijvers, én aan de financiële risico’s en prestaties van producenten, omroepen en distributeurs. Ondertussen zorgen we ervoor dat deze makers niet eindeloos moeten wachten op geld waar ze recht op hebben.”

Momenteel zit er 15 miljoen euro in het fonds – over dit bedrag was al wel overeenstemming. Het fonds kan nog verder groeien, afhankelijk van de omzet die nog gerealiseerd zal worden met bepaalde televisiediensten. Het fonds wordt gevuld door betaling van tv- en filmproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, iptv) die specifiek zijn gericht op het Nederlandse publiek.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*