Raad voor Cultuur ziet niets in NPO 3 regiozender

De raad ziet geen heil in het reserveren van de door Minister Slob voorgestelde omvorming van NPO3 tot NPO Regio.

De Raad meldt: ‘Dit lijkt namelijk een keuze in te houden voor integraal uitgezonden regioprogrammering of voor regionale samenvattingsprogramma’s. Daarbij hebben de regionale omroepen ook hun bedenkingen geuit over nut en noodzaak (en financiële haalbaarheid) van het vullen van zo’n landelijke zender. Kijkers en luisteraars in het hele land kunnen via de kabel nu ook alle regionale omroepen ontvangen, al zouden de distributeurs de posities van deze omroepen veel ‘hoger’ in hun zenderaanbod moeten plaatsen om het bereik te vergroten.’

Volgens de raad is vensterprogrammering op een landelijke publieke zender een beter middel om de regionale programmering zichtbaarder te maken. Daarbij wordt tijd gereserveerd voor nieuwsprogramma’s van regionale omroepen (zogeheten regiovensters) in landelijke programmering.

‘Dit gebeurt reeds jaren bij de BBC, in Scandinavië en Vlaanderen. Kijkers in elke provincie krijgen via zo’n venster een op de eigen regio gericht programma aangeboden. Een mix van landelijk en regionaal nieuws – denk aan vijf minuten nieuws uit de eigen provincie als afsluiting van een NOS Journaal – draagt bij aan betere bereikcijfers voor regionale omroepprogramma’s. Een dergelijke aanpak vergt ook minder middelen dan het inrichten van een volledig landelijke zender’, aldus het advies van de Raad van Cultuur.

Verschillende regio-omroepen ontwikkelen met de NOS reeds een technische infrastructuur (‘Mediacloud’) die uitwisseling van content vereenvoudigt. De raad adviseert om de door u voorgestelde vijftien miljoen euro structurele rijksbijdrage voor de regionale omroepen in te zetten voor de technische en journalistiek-inhoudelijke ontwikkeling van vensterprogrammering op een landelijke publieke zender in samenwerking tussen NPO, de NOS en de publieke regionale omroepen.

De Raad voor Cultuur stelt het bestaansrecht van de voormalige jongerenzeder NPO 3 ter discussie. ‘De keuze voor een strategische herijking van het bestel moet kunnen leiden tot ingrijpende heroverwegingen rond bestaande, lineaire afzetkanalen. De politieke bereidheid lijkt aanwezig NPO3 ter discussie te stellen. Gezien de hierboven beschreven huidige opzet (jongeren) en de door u voorgestelde invulling (regio) van de zender is een discussie over nut en noodzaak van een volledig derde net begrijpelijk’, meldt de raad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*