Reactie NPO op publicatie over WNL

De Raad van Bestuur van de NPO schrikt van de publicatie in het AD waarin (oud)-werknemers van WNL hun ervaringen delen. Bij de publieke omroep mag geen plek zijn voor ongewenst gedrag of een sociaal onveilige werkomgeving. Het is van groot belang dat de medewerkers zich gesteund voelen om grensoverschrijdend gedrag niet te accepteren. De NPO prijst de moed van iedereen die hierover naar buiten treedt.

Deze nieuwe signalen tonen aan dat er urgentie is geboden om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen om de recente aanbevelingen van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) op te volgen en daarmee een veilige werkomgeving bij de publieke omroep te realiseren. De NPO werkt momenteel met de omroepen aan dit overkoepelende plan, dat begin maart wordt besproken met de staatssecretaris van Cultuur en Media. Wanneer dit plan is vastgesteld, zal de NPO laten weten hoe de communicatie daarover zal plaatsvinden.

De NPO stuurt vanuit zijn verbindende rol sterk aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag; hoewel de NPO geen werkgeversverantwoordelijkheid voor de individuele omroepen draagt. Daarom verwijzen we voor verdere vragen naar WNL.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*