RAB en Screenforce doen onderzoek naar draagvlak radio- en tv-reclame tijdens coronacrisis

De adverteerdersmarkt staat door de coronacrisis zwaar onder druk. Het Radio Advies Bureau en Screenforce, de promotie- en marketingbureaus van radio- en televisie-exploitanten, hebben daarom onderzoek gedaan naar adverteren tijdens de coronacrisis.

Uit hun onderzoek blijkt dat bedrijven die investeren in reclame in tijden van een crisis er op lange termijn beter uitkomen dan hun concurrenten die dit minder doen.

RAB heeft onderzocht wat de luisteraars vinden van radioreclame tijdens de coronacrisis. Zeven op de tien luisteraars begrijpen dat adverteerders radioreclame blijven uitzenden.

Radio luisteren en radioreclame is volgens RAB zo gebruikelijk en toegankelijk voor luisteraars dat we het als vanzelfsprekend beschouwen, ook tijdens de intelligente quarantaine.

Een groot deel (44%) van de luisteraars vindt het goed als merken inhaken op de coronasituatie, slechts 16% is het oneens met deze stelling en 40% spreekt zich hier niet over uit. 

Of de commercial meer opvalt als er ingespeeld wordt op het coronavirus is sterk afhankelijk van de luisteraar, er is een duidelijke trend zichtbaar dat jonge luisteraars dit meer vinden opvallen dan de oudere luisteraars.

De radioreclame van de Rijksoverheid, KPN, ASR en Douwe Egberts zijn in de lockdown periode het meest positief opgevallen bij de radioluisteraar. Ruim driekwart is het eens met de stelling “Ik vind het goed dat er nu speciale radioreclames zijn die oproepen om u aan de maatregelen van de overheid te houden, bijvoorbeeld afstand van anderen houden”.

Screenforce meldt dat er bij de kijker ook breed draagvlak voor TV-reclames tijdens coronacrisis, De uitkomsten sluiten aan bij eerder internationaal onderzoek van Kantar waaruit blijkt dat consumenten willen dat adverteerders blijven adverteren tijdens de coronacrisis en bij onderzoek door Mediasynced dat laat zien dat de effectiviteit van TV-reclames op online surfgedrag tijdens de coronacrisis 45% hoger is dan in de week voor de crisis.

De ondervraagden konden aangeven in hoeverre ze het eens zijn met een aantal stellingen over hoe men TV-reclames tijdens de coronacrisis ervaart. Hieruit blijkt dat er een breed draagvlak is onder Nederlanders voor TV-reclames tijdens de coronacrisis. Ruim driekwart van de Nederlanders van 18 jaar en ouder vindt het goed dat er speciale TV-reclames zijn die oproepen om zich aan de maatregelen van de overheid te houden en bijna driekwart heeft er begrip voor dat bedrijven en merken ook nu TV-reclames blijven uitzenden. Bijna de helft van de Nederlanders is positief over reclames die inspelen op het coronavirus.

Thuiswerkers vallen TV-reclames die inhaken op coronacrisis meer op

Vrouwen (48%) en samenwonenden (47%) vallen TV-reclames die inspelen op het coronavirus meer op dan mannen (41%) en alleenstaanden (36%). Dat geldt ook voor hoger versus lager opgeleiden (49% versus 34%). Personen die voornamelijk thuiswerken waarderen TV-reclames die oproepen om zich aan de maatregelen van de overheid te houden nog meer dan personen die voornamelijk op hun normale werkplek werken (82% versus 77%). De normale werkplek kan het kantoor zijn maar ook bijvoorbeeld de supermarkt, het verpleegtehuis of in de bouw. Er is bij de thuiswerkers ook meer begrip dat bedrijven en merken tijdens de crisis TV-reclames blijven uitzenden (78% versus 74%). En de thuiswerkers vallen TV-reclames die inspelen op de coronacrisis ook meer op dan de kantoorwerkers (45% versus 39%). Het feit dat ze, al dan niet gedwongen, thuis moeten werken heeft dus invloed op hun houding ten opzichte van TV-reclames tijdens de coronacrisis.

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal blijkt dat consumenten vinden dat merken niet moeten stoppen met adverteren, zo blijkt uit het eerder aangehaalde onderzoek door Kantar. Daarbij wil men ook volgens Kantar graag dat bedrijven of merken inspelen op de coronacrisis. Uit den boze is het misbruik maken van de situatie. In het Kantar onderzoek geeft wereldwijd 75% aan: ‘Je moet de coronacrisis niet uitbuiten om je merk te promoten’ (74% onder Nederlanders).

Postbus 51 meest opvallende reclame tijdens coronacrisis

In het onderzoek is ook gevraagd welke TV-reclame het meest positief is opgevallen tijdens de coronacrisis. Met positief opvallen wordt een reclame bedoeld die bijvoorbeeld de aandacht trok of die volgens de ondervraagden op een bijzondere wijze omgaat met de coronacrisis. De meest genoemde TV-reclames zijn achtereenvolgens Postbus 51 – Houdt afstand, Albert Heijn, Kruidvat, ASR en Jumbo.

Jongeren ondernemen veel vaker dan ouderen actie naar aanleiding van TV-reclames

Ruigrok NetPanel heeft in het onderzoek gevraagd of Nederlanders tijdens de coronacrisis ‘over het algemeen vaker actie ondernemen naar aanleiding van TV-reclames’. Van alle ondervraagden van 18 jaar en ouder antwoordt 16% positief en hebben dus in vergelijking met voor de coronacrisis meer actie ondernomen. Er wordt met name vaker gekocht bij online webshops (9%) en websites van het betreffende bedrijf of merk (5%). Vooral jongeren ondernemen vaker actie naar aanleiding van TV-reclames tijdens de coronacrisis. Van de 18 tot en met 24 jarigen antwoordt maar liefst 32% positief. Er wordt door jongeren van 18 tot en met 24 jaar met name vaker gekocht bij online webshops (22%) en websites van het betreffende bedrijf of merk (10%). Voornamelijk jongeren gaan dus ook in deze tijd door met geld uitgeven en producten bestellen.

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Marktonderzoeksbureau Ruigrok Netpanel heeft een online kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar radio- en tv-beleving tijdens de coronacrisis. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau voor Nederlanders van 18 jaar en ouder. In totaal hebben 1.052 Nederlanders de online vragenlijst volledig ingevuld. De datacollectie heeft plaatsgevonden van 8 t/m 14 april 2020.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*