Raad voor Cultuur uit haar zorgen over digitale strategie NPO

Om een groot publiek te (blijven) bereiken, moet de publieke omroep online goed herkenbaar en makkelijk vindbaar zijn en moet het gebruiksgemak voor de kijker en luisteraar maximaal zijn. Het concessiebeleidsplan geeft de raad aanleiding op dit punt zijn zorgen uit te spreken.

De concurrentie door de commerciële platforms zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Om deze concurrentie het hoofd te kunnen bieden, zal de publieke omroep fors moeten investeren in zijn online- en on demanddiensten en in de ontwikkeling van de daarvoor benodigde technologie. De publieke omroep zal met overtuiging en op basis van een uitgewerkte digitale strategie deze weg in moeten slaan. De raad mist zowel overtuiging als strategie in de plannen van de NPO.

Het concessiebeleidsplan geeft geen inzicht in hoe de NPO qua technische competentie concurrerend kan blijven, welke marketing- en distributiestrategie voor digitale diensten ontwikkeld gaan worden, welke mogelijke samenwerkingspartners en financiers er binnen Europa zijn en welke extra investeringen bij een dergelijke digitale agenda horen. Het advies aan de minister is de NPO te vragen aan deze zaken expliciet aandacht te geven. De raad is daarbij van mening dat de voor een adequate digitale agenda noodzakelijk investeringen niet gedekt kunnen worden door een herprioritering van bestaande middelen; dit zou leiden tot grote en onwenselijke bezuinigingen op de programmering. Hij adviseert de minister dan ook de NPO hiervoor extra middelen ter beschikking te stellen.

Een betekenisvolle intensivering is volgens de raad nodig om de publieke omroep in staat te stellen om online en on demand te overleven in het toenemende aanbod van commerciële platforms die veel investeren in marketing voor hun diensten en het technische gebruikersgemak van hun aanbod.

bron: Raad voor Cultuur

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*