Publieke omroep kijkt naar extra besparingen

Mediaminister Arie Slob heeft het vertrouwen dat er een goede stap is gezet richting financiële duurzaamheid van de landelijke publieke omroep. De NPO en het College van Omroepen werken extra besparingsopties uit. Bovendien zitten er significante extra distributie-inkomsten aan te komen.

In een zojuist verzonden brief informeert de minister de Tweede Kamer over zijn gesprekken met de NPO en het College van Omroepen over de financieringsbasis van de landelijke publieke omroep. Dit in aanvulling op wat hij de Kamer al eerder in de mediabegrotingsbrief heeft geschreven. Maandag is het wetgevingsoverleg over de mediabegroting.

Minder reclame-inkomsten

De financieringsbasis staat sinds 2016 onder druk als gevolg van een terugloop van de reclame-inkomsten. Deze daling is tot en met vorig jaar opgevangen met middelen uit de Algemene Mediareserve. Deze middelen raakten vorig jaar uitgeput waardoor de minister het budget voor de landelijke publieke omroep met ingang van dit jaar noodgedwongen moest verlagen. Dit jaar heeft het kabinet op verzoek van de Kamer eenmalig 40 miljoen euro vrijgemaakt om de verlaging op te vangen.

Het is aan de NPO en de omroepen om maatregelen te nemen om hun kosten en inkomsten met elkaar in balans te brengen, aldus Slob. Het kabinet heeft hiervoor aandacht gevraagd in zijn toekomstvisie op de landelijke publieke omroep.  De NPO en de omroepen hebben hem laten weten dat zij ‘beperkte mogelijkheden’ zien om te besparen op hun ondersteunende activiteiten, zoals hen was verzocht. Zij baseren zich hierbij op een onderzoek van Boston Consulting Group (BCG) dat in 2018 in opdracht van de NPO is uitgevoerd.

Extra besparingsmogelijkheden

Slob heeft BCG onlangs gevraagd om te reflecteren op de scope van zijn onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat BCG in zijn onderzoek is uitgegaan van de huidige situatie waarin omroepen eigenstandige organisaties zijn die eigen beslissingen nemen ten aanzien van hun bedrijfsvoering.

BCG ziet wel extra besparingsmogelijkheden wanneer bij bedrijfsvoering wordt gekozen voor centralisatie en bundeling. In het meest gunstige scenario levert dit een bedrag op van circa 7 miljoen euro. Daarbij gevoegd de uitkomsten van het onderzoek van BCG van vorig jaar komt dit in het meest gunstige scenario uit op een totaalbedrag van ruwweg 20 miljoen.

Daarop heeft de minister BCG gevraagd om aanvullende besparingsopties te schetsen. Over die opties, inclusief bundeling van bedrijfsvoering, heeft BCG een memorandum opgesteld. Slob heeft deze mogelijkheden vervolgens onder de aandacht gebracht van de NPO en het College van Omroepen – en met hen afgesproken dat zij deze opties nader gaan uitwerken. Naast besparingen kunnen zij, aldus de minister, ook kijken naar mogelijkheden om extra inkomsten te genereren.

Volgens de NPO en het College van Omroepen is een groot deel van de besparingsopties van het BCG-onderzoek uit 2018 al gerealiseerd. Bovendien verwachten zij vanaf komend jaar een significant extra bedrag aan distributie-inkomsten.

Dat geeft Slob het vertrouwen dat er een goede stap is gezet richting financiële duurzaamheid van de landelijke publieke omroep. In de visiebrief heeft het kabinet vanaf volgend jaar 40 miljoen aan extra jaarlijkse middelen toegezegd. Maar de structurele middelen zijn wel gekoppeld aan maatregelen uit dezelfde  visiebrief.

De NPO en omroepen zullen de minister komend voorjaar vertellen hoe zij uitvoering geven aan de uitgewerkte opties.

Lees hier de Kamerbrief en de jongste reflectie over besparingen bij de publieke omroep.

1 Trackback / Pingback

  1. Wat reflecteerde BCG voor de minister? - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*