Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.

Provincies hechten aan een zelfstandige en professionele omroepfunctie in de regio, inhoudelijk autonoom en geankerd als regionale informatie- nieuws- en cultuurvoorziening. Juist die pluriformiteit, het uiting geven aan de regionale (culturele) identiteit, is voor een divers en breed publiek in de regio van grote waarde. Door snelle ontwikkelingen in het medialandschap staan de regionale omroepen de laatste jaren echter voor grote uitdagingen.

De provincies uitten hun zorgen over het niveau van de nieuws- en informatievoorziening, door gebrek aan journalistieke capaciteit en kwaliteit. Lokale en regionale omroepen besteden al langer minder aandacht aan politiek-bestuurlijke aangelegenheden: ze zijn veeleer registrerend en volgend, en zelden initiërend. Zorgpunten zijn verdere versobering van de programmering en het kwaliteitsniveau van de publieke regionale journalistiek onder invloed van de verdere Rijksbezuiniging dit jaar.

Het Commissariaat ziet mogelijkheden in meer samenwerking tussen de omroepen en publiek-private partijen. Het CvdM geeft nog voor de zomer meer duidelijkheid voor commerciële partijen met een vernieuwde leidraad. Op verzoek van de provincies zal het CvdM daarentegen publiek-private samenwerking beter gaan faciliteren. Afgesproken is dat het commissariaat en de provincies meer kennis en documenten met elkaar gaan delen.

Bron: IPO.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*