Programmamakers willen inspraak toekomstplannen NPO

De NVJ en het programmamakersoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers van alle omroepen, willen in een nieuw bestel naast inspraak voor programmamakers tevens continuïteit van de journalistieke programmering door middel van kernredacties. ‘We zijn vastberaden dit doel op de agenda te krijgen.’

De NVJ reageert hiermee op de uitvoerige briefwisseling met de NPO die tot op heden volgens hen niet op een constructieve manier heeft gereageerd op de uitdrukkelijke wens van programmamakers om betrokken te worden bij de totstandkoming en besluitvorming van de toekomstplannen die de NPO in opdracht van Den Haag moet opstellen.

NVJ meldt: ‘De NVJ heeft zich in de afgelopen maanden samen met programmamakers bij de Publieke Omroep actief ingezet om enerzijds meer geld vrij te maken voor het behoud van journalistieke programma’s en anderzijds meer zeggenschap bij de makers te bewerkstelligen. Het eerste deel is gelukt. Vanuit Den Haag kwam dit najaar het besluit om het tekort bij NPO aan te vullen met een extra bijdrage van 40 miljoen euro. Voor wat betreft het tweede deel is na een uitvoerige briefwisseling tussen de NVJ en directie van NPO duidelijk geworden dat er geen ruimte lijkt te komen voor een volwaardige informatievoorziening en inspraak voor de programmamakers. Ook blijkt uit de reacties van de directie dat het enthousiasme dat de programmamakers en omroepen hebben voor zogenoemde kernredacties niet wordt opgepakt door de NPO.’

De NVJ wil toe naar een volwaardige positie van de makers voor wat betreft de besluitvorming met betrekking tot programma’s en de toekomstplannen.

‘Deze boodschap zullen we adresseren aan minister Slob (Mediazaken), Tweede Kamer, NPO en omroepen’, aldus secretarissen Wais Shirbaz en Thomas Bruning. ‘We blijven nu tegen het probleem aanlopen dat boven de hoofden van programmamakers besluiten worden genomen, waar zij geen invloed op hebben en waar noch de NPO, noch de omroepen verantwoordelijkheid voor willen nemen. Het toekomstbestendig maken van de publieke omroep is pas mogelijk bij een volwaardige medezeggenschap/positie van de makers.’

De NVJ en het programmamakersoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers van alle omroepen, hebben zich ten doel gesteld dat programmamakers in een nieuw bestel inspraak krijgen en continuïteit via kernredacties. ‘De programmamakers en de NVJ zijn vastberaden dit doel op de agenda van de politiek te krijgen.’

Een extra zorg is volgens de NVJ de eenzijdige opzegging van het sociaal plan door de NPO: ‘De NVJ vindt het opzeggen van het sociaal plan onbegrijpelijk, nu daarmee de continuïteit en zekerheid voor de makers nog verder onder druk komen te staan, we dringen aan op verlenging van het plan.’

Bron: NVJ

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*