PNO Media stapt in 2027 over naar nieuw pensioenstelsel

[PARTNERBIJDRAGE] Samen met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, ook wel de sociale partners genoemd, bereiden wij ons voor op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. PNO Media streeft ernaar de overstap te maken op 1 januari 2027. Dat is 1 jaar later dan tot nu toe de planning was.

Op 1 juli van dit jaar trad de Wet toekomst pensioenen in werking. Daarin zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. Afgesproken is dat alle pensioenen in Nederland uiterlijk 1 januari 2028 moeten voldoen aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. De komende jaren gebruiken pensioenfondsen om de pensioenregelingen aan te passen. PNO Media wil hiermee 1 januari 2027 klaar zijn.

Pensioen blijven we samen regelen

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat pensioenen gezamenlijk worden opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenfondsen zoals PNO Media beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen de opbrengsten van beleggingen sneller gebruikt worden om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

Pensioen wordt eerlijker en persoonlijker

De nieuwe pensioenregels zorgen er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen gebruikt wordt voor hun eigen pensioen. In het huidige systeem wordt het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en is er een soort subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid aan het eind van de loopbaan heeft daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe pensioenregels sluiten beter aan bij dat mensen tegenwoordig niet meer 40 jaar voor één baas werken.

Zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid

PNO Media wilde al op 1 januari 2026 klaar zijn met het aanpassen van alle pensioenregelingen. Het bestuur heeft besloten om deze ambitieuze planning los te laten. Hoewel we inmiddels goed op weg zijn in dit omvangrijke proces, is er meer voorbereiding, overleg en rekenwerk nodig om alle pensioenen aan te passen. Op sommige punten is ook nog niet duidelijk hoe de nieuwe wettelijke regels in de praktijk moeten worden toegepast. Daarom nemen we meer tijd voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel en is de nieuwe streefdatum 1 januari 2027.

Dit kunt u doen om u voor te bereiden

Uiteraard helpen wij sociale partners in de creatieve en digitale sector zoveel mogelijk bij de keuzes die zij moeten maken voor hun nieuwe pensioenregeling(en) bij PNO Media. Dat doen wij ook voor werkgevers met een eigen ondernemingspensioenregeling bij ons. Wij gaan door met het informeren over de veranderingen via onze website en e-nieuwsbrief. Aanmelden voor de e-nieuwsbrief van PNO Media doet u via MijnPNO (inloggen met DigiD).

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. PNO Media stapt in 2027 over naar nieuw pensioenstelsel | Pensioen Nieuws
  2. Vijftig plus website: PNO Media stapt in 2027 over naar nieuw pensioenstelsel | Vacatures, werk en klusjes voor vijftig plussers

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*