PNO Media: Flexfactoren hebben invloed op uw pensioen

De rekenregels waarmee we het pensioen berekenen, noemen we ook wel ‘flexfactoren’. Iedereen die binnenkort met pensioen gaat, heeft ermee te maken. Flexfactoren hebben effect op de keuzes die u heeft op het moment dat u met pensioen gaat.

Wat zijn flexfactoren?

De pensioenregeling van PNO Media heeft een aantal keuzes op het moment dat u met pensioen gaat. De keuzes die u maakt, hebben gevolgen voor de hoogte van het pensioen dat u van PNO Media ontvangt. Flexfactoren zijn de regels waarmee de gevolgen van het vervroegen en uitstellen van uw pensioen worden omgerekend. Maar ook bij de keuze voor een hoog/laag-uitkering of het uitruilen van partnerpensioen en ouderdomspensioen, spelen de flexfactoren een rol. Let ook op als u uw pensioen wilt afkopen.

Waarom passen we de flexfactoren aan en hoe vaak?

PNO Media heeft geen winstoogmerk. Om er voor te zorgen dat we geen winst of verlies maken op individuele keuzes die u maakt rondom uw pensioen, passen we de flexfactoren periodiek aan. Flexfactoren zijn vooral afhankelijk van de rente. Daarom worden ze elk jaar opnieuw door PNO Media vastgesteld. Pensioenfondsen zijn dat wettelijk verplicht. Ook op 1 januari 2024 veranderen de flexfactoren weer, omdat de rente is gestegen.

Effecten van de flexfactoren

De ingangsleeftijd waarmee wij uw pensioen bij PNO Media berekenen is 68 jaar. Laat u uw pensioen eerder ingaan, dan heeft het vervroegen een ongunstig effect op de hoogte van de uitkering die u van ons mag verwachten. Naar mate de vervroegde pensioenleeftijd dichterbij 68 jaar ligt, wordt het effect kleiner. Laat u uw pensioen later ingaan dan op 68 jaar? Dan heeft dit voor u een gunstig effect. Ook bij de uitruil van partnerpensioen naar ouderdomspensioen (en andersom), en bij afkopen van kleine pensioenen zijn de flexfactoren van invloed op het pensioen dat u van ons gaat ontvangen.

Bereken uw pensioen met de flexfactoren van 2024

Bent u van plan om in 2024 met pensioen te gaan? En kiest u voor een andere ingangsleeftijd van uw pensioen dan 68 jaar? Dan berekenen we uw pensioen met de nieuw vastgestelde flexfactoren die gelden voor 2024. Mogelijk leiden die tot een lager pensioen dan wanneer u al dit jaar met pensioen gaat. Gaat u in 2024 ná uw 68ste verjaardag met pensioen, dan vallen de nieuwe flexfactoren mogelijk in uw voordeel uit. Maak daarom snel een nieuwe berekening van uw pensioen op MijnPNO.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*