Pim van Strien: ‘Nederlandse speelfilms hebben amper internationaal succes’

VVD- 2e Kamerlid Pom van Strien heeft vragen gesteld aan de Staatssecretaris Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende de internationale prestaties van Nederlandse speelfilms. Dit volgt na het recente artikel in NRC dat meldt dat Nederland veel films produceert, maar ze zelden internationaal succes behalen.

Uit een onderzoek van Olsberg SPI, in opdracht van het Filmfonds, blijkt dat Nederland in de afgelopen twaalf jaar 487 speelfilms heeft geproduceerd. Dit is bijna het dubbele van wat vergelijkbare Europese landen hebben geproduceerd. Echter, Nederlandse films halen zelden de hoofdcompetitie van prominente filmfestivals of de shortlist van belangrijke filmprijzen.

Dit roept bij Van Strien vragen op over de effectiviteit van de besteding van publieke middelen, vooral gezien het jaarlijks stijgende budget van het Filmfonds, dat momenteel op € 92,6 miljoen staat.

Van Strien heeft ook vraagtekens geplaatst bij de werkwijze van producenten die meerdere filmvoorstellen tegelijk indienen om subsidie te verkrijgen. Hij vraagt zich af of dit de kwaliteit van de films ten goede komt.

Er is ook kritiek van filmmaker Martin Koolhoven, die het Filmfonds als “stuurloos” heeft omschreven. Er zijn ook vragen gerezen over de keuze van het Filmfonds om de Dutch Academy For Film (DAFF) aan te wijzen voor het maken van een plan ter verbetering van de positie van de Nederlandse speelfilm. Gezien de afhankelijkheid van filmsubsidies door veel DAFF-leden, wordt dit gezien als mogelijk problematisch.

De focus van het Filmfonds en de mate van ondernemerschap die het aanmoedigt onder producenten, is ook onderwerp van discussie. Van Strien vraagt of het gerechtvaardigd is dat zoveel publieke middelen worden besteed aan films waar maar een klein deel van Nederland naar kijkt, en nog minder door internationale kijkers wordt bekeken.

Het wachten is nu op de antwoorden van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op deze kritische vragen.

4 Comments

  1. Dit artikel roept bij mij herinneringen op aan de BKR-regeling die in ’87 de nek werd omgedraaid. l’Art pour l’art, zullen we maar zeggen. Ik denk overigens dat we hier in Nederland inmiddels wel wat belangrijker zaken te regelen hebben dan ruim 90 miljoen voor obscure producties uittrekken…

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*