Peter Schavemaker signeert 100 Jaar Mediastad

Scha­ve­ma­ker zit met de pen in de aan­slag klaar vanaf 13.00 uur. Za­ter­dag be­gint de Boe­ken­week. ’100 jaar Hil­ver­sum Me­dia­stad’ be­schrijft de ge­schie­de­nis van de me­dia-in­du­strie in deze ge­meen­te, die in 1918 be­gon toen de eer­ste ap­pa­ra­tuur van de band rol­de bij de Ne­der­land­se Sein­toe­stel­len Fa­briek, de NSF toen nog ge­ves­tigd op de Groest.

Het boek is op 14 fe­bru­a­ri ge­pre­sen­teerd. De eer­ste exem­pla­ren wer­den in ont­vangst ge­no­men door Joost den Draaij­er (Wil­lem van Koo­ten) en oud-bur­ge­mees­ter Jel­tien Kraaije­veld-Wou­ters van de Me­dia­stad in Beeld en Ge­luid. Scha­ve­ma­ker werk­te twee jaar aan het boek, waar­in hij de ont­wik­ke­ling van de me­dia-in­du­strie van alle denk­ba­re zij­den be­licht.

De Bru­na is te vin­den aan de Gijs­brecht van Am­stel­straat in Hil­ver­sum.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*