Pers en omroep (3): ‘Zoveel informatie…’

Saillante fragmenten over kleine en grote, profetische of de plan misslaande spreekbuizen in de recente omroepgeschiedenis. Opgetekend vanuit het werk van honderden journalistieke geschiedschrijvers in Testament van de pers. Vandaag: de oude Drees en zoveel informatie…

Drees sr. op 89-jarige leeftijd, rond de presentatie van zijn boek Het Nederlands parlement vroeger en nu: “Er zijn sterke aanwijzingen, dat de televisie zulke grote hoeveelheden informatie ongeremd en ondoordacht over de kijkers heeft heengegoten, dat zij zich meer en meer wanhopig en verveeld gaan afwenden.”

“Er is nu bijna elke avond een actualiteitenrubriek. Heeft zoveel informatie werkelijk zin? De televisie heeft het absoluut informatiegeweld ontwikkeld. Zoiets noem ik een zelfmoord van de informatie. We zullen ons moeten heroriënteren op een wel gedoseerde informatie, die aansluiting vindt op de direct herkenbare werkelijkheid van de kijker.”

Bron: Leeuwarder Courant 12 september 1975, in: Testament van de pers.

1 Trackback / Pingback

  1. Naschrift bij Testament van de pers

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*